A-kassen

Ligesom du er forsikret mod indbrud og ulykker, så er a-kassen din forsikring af din økonomi, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år, før du har ret til at modtage dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du har meldt dig ind i a-kassen i tide.

Har du været medlem af en anden a-kasse, inden du startede i forsvaret, gælder den anciennitet, du har opnået, stadig.

HKKFs a-kasse

A-kassen er formelt en afdeling under 3F, men HKKFs a-kasse i Silkeborg arbejder ligesom HKKF fagforeningen udelukkende for vores medlemmer, som er hærens konstabler, korporaler, elever på Hærens Reaktionsuddannelse eller Hærens Basis Uddannelse ( værnepligtige). Vi er en landsdækkende a-kasse

Du vælger selv om, du vil være medlem af kun fagforeningen eller af a-kassen, eller af begge dele. Vi anbefaler dog at være medlem af begge.

A-kassen sikrer dig

 • Ret til dagpenge, hvis du mister dit job*
 • Rådgivning om jobsøgning og oprettelse af cv 
 • Rådgivning om muligheder for kurser og uddannelse
 • Kendskab til forsvaret, og de kompetencer du typisk har fra forsvaret 
 • Rådgivning om efterløn
 • Korrekt håndtering af FN-fridage

* Loven fastslår, at du skal opfylde en række betingelser for at kunne få dagpenge. Blandt andet skal du have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.

For dig på Reaktionsstyrke kontrakt

Det er især vigtigt, at du er medlem af a-kassen, når du starter på Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og bagefter vil udsendes i international tjeneste. Så er du nemlig sikret ret til dagpenge, hvis du ikke får en kontrakt med forsvaret efter udsendelsen.

Er du ikke medlem – eller bliver du medlem så sent, at du ikke opfylder kravet om et års medlemskab af en a-kasse – så risikerer du at stå uden indtægt, når du kommer hjem fra mission.

For at være berettiget til at modtage kontanthjælp fra det offentlige, skal du nemlig opfylde en række skrappe krav – herunder at du ikke har ting af særlig værdi, eventuelle opsparinger fra din udsendelse eller en ægtefælle, der har en rimelig indkomst. I a-kassen blander vi os ikke i, hvad du ejer eller, hvad din ægtefælle tjener.

 • HKKF
  +45 33 93 65 22
 • Kronprinsensgade 8
  1114 Købehavn K
 • hkkf@hkkf.dk
  www.hkkf.dk
 • A-kassen
  +45 86 82 61 88
 • Borgergade 101
  8600 Silkeborg
 • aks@hkkf.dk
  www.hkkf.dk