Løn

Din løn kan bestå af to dele: Basisløn og Ny Løn.

Din basisløn bliver aftalt centralt og er fælles for alle med samme anciennitet og uddannelse. Ny Løn bliver derimod forhandlet lokalt. Her kan der være stor forskel på, hvem der får Ny Løn, og hvor meget de får.
 

Basisløn

Det er din fagforening (HKKF) og din arbejdsgiver (Forsvarsministeriets Personalestyrelse), som forhandler basisløn for alle konstabler og korporaler i hæren. Basislønnen er en vigtig del af forhandlinger om ny overenskomst, som typisk foregår hvert tredje år. Her bliver de centrale tillæg og pension også aftalt.

Basislønnen følger den generelle lønudvikling i staten.

Decentral Løn (Ny Løn)

En gang om året forhandler din tillidsrepræsentant og din lokale chef om, hvem der skal have del i dencentral løn (tidligere Ny Løn). Desværre er det ikke din tillidsrepræsentant, som bestemmer, hvor mange midler, der er i decentral løn. Men tillidsrepræsentanten er med til at aftale, hvem der skal have del i de midler, der er til rådighed.

Der er 3 måder, du kan få decentral løn på:

 • Funktionstillæg gives, hvis du løser en særlig funktion i din stilling. Det kan fx være at du løser opgaver som kontorhjælper men ikke er fagligt kontoruddannet og derfor ikke får faglig løn. Så kan du få tillægget, så længe du løser den særlige funktion.
 • Kvalifikationstillæg gives for dine personlige og faglige kvalifikationer og er som hovedregel et varigt tillæg. Du kan få tillægget, hvis du har særlige uddannelser og kompetencer, hvis du løser opgaverne med særlig kvalitet, eller hvis du har personlige egenskaber, som din chef lægger særlig vægt på.
 • Vederlag gives som et engangsbeløb og belønner en særlig indsats. Det kan være, at du i en periode har varetaget opgaver for en syg kollega, eller du har påtaget dig et projekt, der nu er afsluttet.

Decentral løn når du er udsendt 

Når du er udsendt til INTOPS, står HKKF og FPS for forhandlingerne om decentral løn.

Din chef og din tillidsmand skal stadig sende indstillinger til hvem, der skal have del i decentral løn og hvorfor. For ikke at fjerne fokus i missionerne, skal indstillingerne først laves og indsendes efter hjemkomst til Danmark.

Overgang til Ny Løn

 

 • HKKF
  +45 33 93 65 22
 • Kronprinsensgade 8
  1114 Købehavn K
 • hkkf@hkkf.dk
  www.hkkf.dk
 • A-kassen
  +45 86 82 61 88
 • Borgergade 101
  8600 Silkeborg
 • aks@hkkf.dk
  www.hkkf.dk