A-kasse

Hvis du er medlem af HKKFs a-kasse kan vi hjælpe dig, når du er ledig, og vi kan give dig gode råd, hvis du overvejer at gå på efterløn.

Kontakt os på aks@hkkf.dk eller 86 82 61 88. Vi har åbent mandag-tirsdag 9.00-14.00, torsdag 9.00-17.00, fredag 9.00-14.00

Ledig

Hvornår har jeg ret til dagpenge?

For at få ret til dagpenge skal du opfylde disse betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år.
 • Du skal have arbejdet og fået løn for mindst 1924 timers arbejde inden for de seneste tre år.
 • Det er kun de arbejdstimer, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse, der tæller med. Det gælder både som fuldtids- og deltidsforsikret.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Værnepligt (HBU) sidestilles med arbejde på fuld tid. Er du optaget i a-kassen som værnepligtig, skal du også opfylde ovenstående betingelser.Det er a-kassen, der vurderer, om du opfylder betingelserne.

Folketinget har vedtaget en ny dagpengereform, hvor nogle områder træder i kraft 2. januar 2017, mens andre træder i kraft 1. juli 2017. Det betyder nye regler for dig, der bliver indmeldt i a-kassen blandt andet i forhold til dagpengeret og satsberegninger.

Et af områderne, hvor der sker en ændring pr. 2. januar 2017, er at du kan forlænge den 2-årige dagpengeperiode, hvis du har haft arbejde. Du kan nemlig veksle arbejdstimer til dagpenge i forholdet 1:2. Har du f.eks. arbejdet 481 timer, kan timerne veksles til 962 timers dagpenge, hvilket svarer til et halvt år.

Kontakt gerne a-kassen for yderligere oplysninger.

Hvordan melder jeg mig ledig?

På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig for at modtage dagpenge.

Du melder dig ledig på jobnet.dk.Husk at gemme din kvittering for tilmelding.

Læg dit CV ind på jobnet.dk hurtigst muligt og gør det tilgængeligt. Husk at indtaste din mailadresswe og telefonnummer i 'kontaktinformationer' på Jobnet.

Gå til jobnet.dk for at melde dig ledig. Du skal bruge NemID.

Du skal herefter søge om dagpenge. Dette gør du ved at udfylde ”ansøgning om dagpenge for lønmodtagere” på 3Fs hjemmeside. (HKKFs a-kasse er en afdeling under 3F og vi anvender deres IT-systemer, derfor skal du ind på www.mit3f.dk)

Gå til 3Fs hjemmeside for at søge dagpenge. Du skal bruge NemID.

Du indkaldes til 1. møde med a-kassen via sms/mail i løbet af 14 dage.

Vi sender dig et brev, når vi har behandlet din ansøgning om dagpenge.

Hvor meget får jeg i dagpenge?

Højeste dagpengesats er 18.395 kr om måneden (2017-tal)

Hvad du kan få i dagpenge afhænger bl.a. af, hvad du har tjent, før du blev ledig.

Nye satser for nyuddannede:

Pr. 2. januar 2017 udgør dagpengesatsen for nyuddannede og værnepligtige 71,5 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du ikke er forsørger for børn under 18 år.

Er du nyuddannet og forsørger, vil du få 82 procent af den maksimale dagpengesats.

Du kan se de forskellige satser på 3Fs hjemmeside.

Gå til 3Fs hjemmeside for at se dagpengesatser

Hvornår får jeg mine dagpenge?

Du skal udfylde dit dagpengekort på 3Fs hjemmeside. Kortet er tilgængeligt fra den næstsidste weekend i måneden.

Gå til 3Fs hjemmeside for at udfylde dagpengekort. Du skal bruge NemID

Hvis du har udfyldt kortet til tiden, er dine dagpenge normalt på din NemKonto 2 bankdage efter, vi har modtaget dit kort.

Gå til 3Fs hjemmeside for at se udbetalingsperioder og frister for udfyldelse af dagpengekort

Hvad sker der, hvis jeg får et deltidsjob?

Hvis du arbejder på deltid eller på anden måde på nedsat tid, kan du søge om supplerende dagpenge.

Med supplerende dagpenge kan du arbejde på deltid og få suppleret timerne op med dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Det er kun de uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der bliver regnet med i de 30 uger.

Har du mere end 29,6 timers arbejde om ugen, kan du ikke få supplerende dagpenge.

Når du får supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som når du modtager fulde dagpenge. Du skal desuden være klar til at tage imod et fuldtidsjob med en dags varsel.

Da du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde med en dags varsel, må du ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Derfor skal du have en frigørelsesattest af din arbejdsgiver.

Hvad nu hvis jeg siger mit job i Forsvaret op?

Hvis du selv siger dit arbejde op, vil det blive betragtet som 'selvforskyldt ledighed'. Så får du 111 timers karantæne. Det svarer til 3 uger, hvor du ingen dagpenge får.

Karantænen starter først, når du har tilmeldt dig Jobcentret som ledig.  

Kontakt derfor gerne a-kassen inden du siger op, så vi kan rådgive dig om eventuelle konsekvenser.

Hvad kan medføre fradrag i mine dagpenge?

Nogle medlemmer har fx FN-fridage (2/7-dage), som fradrages i dagpengene. Disse opgøres indenfor de seneste 13 uger – forud for tilmelding til Jobcentret. Der kan højest modregnes 26 FN-fridage – også selvom der på sidste lønseddel står, at der er udbetalt flere.

Der sker også fradrag, hvis du får pension, feriepenge, arbejdsgivergodtgørelse(G-dage) eller hvis du får arbejde.

Hvornår skal jeg kontakte a-kassen?

Du har pligt til at kontakte a-kassen, hvis der sker ændringer i din situation i forhold til det, du har oplyst, i forbindelse med at du meldte dig ledig.

Det er især vigtigt, at du kontakter a-kassen:

 • hvis du får deltidsarbejde eller påbegynder selvstændig virksomhed
 • hvis du har indtægter fra hverv eller pensioner
 • hvis du påtænker at arbejde som frivillig
 • hvis du påtænker at søge arbejde i udlandet
 • hvis du påbegynder uddannelse
 • hvis du ikke står til rådighed i en periode

Efterløn

Hvem har ret til efterløn?

Du skal være medlem af en a-kasse og betale efterlønsbidrag senest fra den dag, du fylder 30 år.

I alt skal du betale efterlønsbidrag i 30 år.

Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet og opfylde beskæftigelseskravet. A-kassen skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed, hvis du for eksempel har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid på grund af sygdom.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Her kan du se, den lovbestemte efterløns- og folkepensionsalder og dermed, hvor mange år du kan være på efterløn.

Aldersgrænser for efterløn og folkepension

Fødselsdato Efterløn Pension År med efterløn
Før 1.1.1954 60 år 65 år 5 år
1.1.1954-30.6.1954 60½ år 65½ år 5 år
1.7.1954-31.12.1954 61 år 66 år 5 år
1.1.1955-30.6.1955 61½ år 66½ år 5 år
1.7.1955-31.12.1955 62 år 67 år 5 år
1.1.1956-30.6.1956 62½ år 67 år 4½ år
1.7.1956-31.12.1958 63 år 67 år 4 år
1.1.1959-30.6.1959 63½ år 67 år 3½ år
1.7.1959-31.12.1962 64 år 67 år 3 år
1.1.1963-31.12.1966 65 år 68 år 3 år

Er du født i 1967 eller senere, kan din efterløns- og folkepensionsalder blive hævet. Det beslutter Folketinget i 2020.

Hvordan får jeg et efterlønsbevis?

A-kassen sender automatisk dit efterlønsbevis med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Du skal ikke søge om det. Efterlønsbeviset er en erklæring fra a-kassen om, at du kan få efterløn på det tidspunkt, beviset angiver.

Med efterlønsbeviset får du en række rettigheder:

 • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag
 • Du har ret til at gå på efterløn, selvom du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund   af sygdom
 • Du har mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Gå til mit3f for at logge ind. Du skal bruge NemID

Hvordan søger jeg om efterløn?

Når a-kassen har sendt dit efterlønsbevis, vil du kunne se det i: “MitArkiv” på Mit3F. Her skal du bruge dit NemID for at logge på.

Herefter skal du på Mit3f udfylde ”ansøgning om efterløn”. Den modtager vi efterfølgende i a-kassen og når vi har behandlet og godkendt din ansøgning, vil du modtage et brev fra os med yderligere informationer om hvad du skal gøre.

 

Hvor meget får jeg i efterløn?

Størrelsen på din efterløn bliver afgjort af en række forskellige faktorer og er forskellig fra person til person.

Efterlønnens størrelse afgøres af:

Hvornår du går på efterløn: se hvad der gælder for dig på 3f’s hjemmeside – (link ind her)

Det afhænger også af dine pensioners størrelse. Kapitalpensioner, arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner mv. modregnes i din efterløn.

Modregningen for pensioner er skærpet med den nye efterlønsreform.

Beskæftigelsesministeriet har lavet en efterlønsberegner, hvor du kan beregne, hvor meget dine pensioner kommer til at betyde for din efterløn.

Du kan beregne din efterløn her: (http://www.efterloensberegner.dk/) link ind her!!

Hvis du ikke kender dine pensionsoplysninger kan du hente dem på www.pensionsinfo.dk  Link ind her!!

Tjenestemandspensionsinfo kan du hente på www.tjenestemandspension.dk Link ind her !!

Efterlønskort og halvårserklæring

Hvis du arbejder, samtidig med at du er på efterløn, skal du indsende dit efterlønskort via ”Mit 3f” én gang om måneden.

Har du ikke arbejde, og forventer at du ikke at få det, kan du nøjes med at sende en halvårserklæring. Dette gøres også via ”Mit 3f”

Seniorjob

Har du opbrugt din ret til dagpenge mindre end 5 år før efterlønsalderen, og opfylder du de øvrige betingelser for ret til efterløn på efterlønsalderstidspunktet, har du ret til at få et seniorjob.

Tjenestemand og efterløn

Er du tjenestemand, skal du være opmærksom på, at den pligtige afgangsalder i forsvaret er lavere end efterlønsalderen.

Afhængig af din alder betyder det, at du umiddelbart ikke kan få efterløn, når du pensioneres fra forsvaret. Vælger du derfor at melde dig ledig og stå til rådighed på arbejdsmarkedet, bliver din tjenestemandspension modregnet i dine dagpenge. Når du går på efterløn, vil tjenestemandspensionen også blive modregnet i din efterløn.

Arbejde og efterløn

Du må gerne arbejde, når du modtager efterløn. Fradrag for arbejde sker som udgangspunkt efter reglerne for fradrag i dagpenge – det vil sige time for time eller efter omregning ved ukontrollabelt arbejde. Der er mulighed for at få et lempeligt fradrag.

Reglerne om mindsteudbetaling af ydelser og overskydende timer gælder også ved arbejde i efterlønsperioden.

Der er dog særlige regler for frivilligt arbejde, som betyder, at du ikke bliver trukket i efterlønnen.

Kontakt HKKF’s a-kasse og hør nærmere om reglerne.

Hvis du arbejder i udlandet, gælder der særlige regler. Læs mere på 3f.dk

Selvstændig virksomhed og efterløn

Når du går på efterløn, har du mulighed for at videreføre eller påbegynde selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden.

Husk at du skal søge tilladelse til at videreføre eller påbegynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Kontakt HKKF ca 4 måneder forinden, idet der skal en tilladelse til. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen.

Feriepenge og efterløn

Feriegodtgørelse og ferie med løn trækkes fra din efterløn dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Feriegodtgørelse trækkes også fra efterlønnen. Her behøver du ikke holde ferie, men du skal alligevel oplyse om feriedagene eller beløbet på dit efterlønskort. Holder du ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer.

A-kassen kan fortælle dig mere om ovenstående regler.

Skattefri præmie

Se mere om optjening af skattefri præmie her:  link til 3f’s hjemmeside her

Medlem

Hvordan bliver du medlem?

Du skal printe og udfylde indmelsesblanketten nedenfor og sende den til: HKKFs a-kasse, Borgergade 101A, 8600 Silkeborg

Har du problemer med at downloade indmeldelsen, så skriv til aks@hkkf.dk. Så sender vi den til dig.

Medlemmer, der når folkepensionsalderen, har mulighed for et særligt seniormedlemsskab. Medlemskabet giver dog ikke ret til dagpenge, men hjælp og sparring til jobsøgning. Som seniormedlem skal du kun betale administrationsbidrag på kr. 148 pr. måned.

Hvad koster det?

Ordinært medlemsskab af a-kassen koster 497 kroner om måneden.

Hvis du modtager efterløn koster medlemsskabet 488 kroner om måneden.

For unge under 25 år (fra 27. ydelsesuge) koster det 284 kroner om måneden.

Seniormedlemsskab for medlemmer i folkepensionsalderen koster 148 kroner om måneden.

Overflytning

Hvis du er medlem af en anden a-kasse og skal overflyttes til HKKFs a-kasse, skal du udfylde denne blanket og sende den til:

HKKFs a-kasse

Borgergade 101

8600 Silkeborg

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af a-kassen, skal du udfylde udmeldelsesblanketten og sende den til:

HKKF

Borgade 101

8600 Silkeborg

Men husk, at du mister retten til dagpenge, hvis du ikke er medlem af en a-kasse.

Hvis du skal være medlem af en anden a-kasse, skal du se under 'Overflytning' og bruge blanketten derfra.