12 pct. feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn

Hvis du opfylder betingelserne for at få løn under ferie, kan du i stedet for løn + særlig feriegodtgørelse på 1,5 pct. vælge at få feriegodtgørelse på 12 pct. af lønnen.
14. juli 2020

Du skal i givet fald meddele det til din chef før ferieårets begyndelse. Valget er bindende for det pågældende ferieår (1. september-31. august).

Ordningen med 12 pct. feriegodtgørelse kan være interessant, hvis man i en periode tjener mere, end man almindeligvis gør, fx fordi man er udsendt. Ferie med løn bliver ved med at have den samme værdi, men 12 pct. af en højere løn bliver mere værd end ferie med løn på et lavere lønniveau.

Hvis du i det kommende ferieår ønsker at holde ferie uden løn mod at få 12 pct. feriegodtgørelse, skal du anmode om det inden den 31. august 2020 (hvis du er forudlønnet, er fristen 31. juli 2020).

Som noget nyt skal du bruge en online formular, hvis du ønsker at holde ferie uden løn og 12 pct. feriegodtgørelse. Du finder formularen på FIIN.