Arkivfoto fra Flagdagen 2009

26 ud af 27 veteransager har fået afslag efter second opinion

Hør eller genhør indslag i P1 Orientering fra 29. oktober om de første erfaringer med veteraners mulighed for at få en second opinion (en ny speciallægeerklæring) i sager, hvor veteranen har fået afslag på PTSD som en arbejdsskade.
30. oktober 2018

Hidtil har 26 ud af 27 fået afslag efter second opionen, mens 84 sager venter på en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det fortæller P1 Orientering mandag, hvor jurist i HKKF Åse Lindman blandt andet var i studiet:

”AES lægger vægt på, at den nye erklæring ligger længere væk i tid, fra man var udsendt og derfor vægter mindre. Det er lidt odiøst, at man partout siger, at den nye erklæring vægter mindre. Så giver det jo ingen mening at indhente den”, siger Åse Lindman fra HKKF blandt andet i programmet.

Lyt med 16.33 eller fjerde indslag via linket her: 
https://www.dr.dk/rad…/…/orientering/orientering-2018-10-29…

Fakta

Læs mere:

Artikel fra 4. september 2018 "Veteranpakkens second opinion blev til varm luft"

Retten til Second Opinion en del af veteranpakken

Den 4. september 2017 lancerede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen veteranpakken med følgende fire elementer:

  • I en fireårig forsøgsperiode har veteraner ret til en second opinion, altså en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vurderer, at veteranens sag om PTSD ikke kan anerkendes som en arbejdsskade. Retten til et ekstra lægetjek kører fra 2018 til 2021
  • Bedre lægeerklæringer: I forbindelse med veteranpakken er AES blevet anmodet om at ’hæve kvaliteten af de lægeerklæringer, der bruges i veteransager’.
  • Hurtigere sagsbehandling: Regeringen vil nedsætte sagsbehandlingstiden for veteraner ved at tilføre 10 millioner kroner øremærket til formålet. Ambitionen er at nedsætte sagsbehandlingstiden til 1 år.
  • Ankestyrelsen skal gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlingen i AES for at sikre, at afgørelser lever op til regler og praksis.