45 arbejdspladser i Forsvaret flytter ud

Regeringen har besluttet, at flere statslige arbejdspladser skal placeres uden for hovedstadsområdet. Det berører 45 kolleger i forsvaret.
01. oktober 2015

Indenfor Forsvaret bliver følgende arbejdspladser berørt af udflytningen:

Lønadministrationen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse overflyttes til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

  • I dag sidder lønadministrationen i henholdsvis Hjørring og Ballerup under Forsvarsministeriets Personalestyrelse
  • Der flyttes 32 stillinger fra Ballerup til Hjørring
  • Samlingen af lønadministrationen er funderet i et ønske fra forsvarets side om, at opgaven løses ét sted

Forsvarets 13 søopmålere flytter med Geodatastyrelsen til Aalborg

  • Søopmålerne indgår efter aftale i Geodatastyrelsens organisation. Flytningen er en del af en større beslutning om flytning af Geodatastyrelsen.
  • Søopmålerne sejler i sommerhalvåret med søopmålingsskibene, som forbliver på Holmen sammen med de tilhørende værksteder.

Hvad betyder det for medarbejderne?

Beslutningen er netop truffet, og alle detaljer for den kommende proces er derfor ikke er på plads. Forsvaret meddeler dog:

  • Alle, hvis opgaver flytter, har ret til at flytte med
  • Forsvaret har fokus på at tage godt hånd om de berørte medarbejdere
  • Samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter vil blive inddraget
  • Der vil blive kommunikeret undervejs i processen, herunder om hvornår og hvordan flytningen forventes at forløbe og om rettigheder og muligheder for den enkelte medarbejder.