Fagbladet til konstabler og korporaler Her kan du finde udgivelserne i 2018
Fagligt Forsvar 4/2018
Fagligt Forsvar nr. 4 2018
 • Leder: Hverdagen og fastholdelse
 • 50.000 soldater deltog i Trident Juncture
 • Chef FSU: Slut med varigt uegnet
 • Til Irak uden ørkenstøvler
 • Kritik af rammer for daglig tjeneste
Fagligt Forsvar nr. 3 2018
 • Lang kamp for ordentlig indkvartering i Flyvestation Skrydstrup og Søgaardlejren
 • Forsvarsforlig og administrative fællesskaber
 • Arbejdsskader: Mangler kvalitet i afgørelser
 • Bemanding og Type-40-stillinger
 • Gefion og Hjemmeværnet
Fagligt Forsvar sommer 2018
Fagligt Forsvar nr. 2 2018

Fagligt Forsvar sommer 2018:

 • OK18 - hvad betyder det for dig
 • Nye fysiske basiskrav
 • Nye regler om kørsel med hjelm og udrustning
 • Støtte til politiet: Nye erstatningsordninger og nyt åbent brev
  til forsvarschefen om manglende tillæg
Læs bladet her
Fagligt Forsvar nr. 1 2018
 • Hvad betyder konflikten for HKKFs medlemmer?
 • Stort tema om forsvareforliget
 • Husk at bruge din CU
 • Politikerne lyttede til Tung Transport