A-kassen: Dagpenge og efterløn

Flemming Vinther fokuserede på dagpenge for værnepligtige og pensionsvilkår for tjenestemænd i sin mundtlige beretning ved a-kassens generalforsamling.
15. november 2016

”A-kassen handler i høj grad om tryghed ved ledighed. Tryghed for at man kan få hjælp til at komme i beskæftigelse igen. Men også tryghed ved at vide, at man i en periode kan få dagpenge og dermed undgå at skulle gå fra hus og hjem, fordi man mister sit job”.

Sådan sagde formanden for HKKFs a-kasse Flemming Vinther i sin mundtlige beretning ved a-kassens generalforsamling den 15. november. Både a-kassens mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget.

Mulighed for dagpenge for værnepligtige

Flemming Vinther fokuserede på konsekvenserne af dagpengeaftalen fra 2015:

”Alt i alt betyder aftalen, at flere optjener den høje sats, og at færre falder ud af systemet. Ulemperne er karensdage, og at dimittendsatsen – også for værnepligtige – er reduceret til 71,5 procent”, sagde han.

Aftalen betyder også, at man skal tjene 218.616 kroner for at opnå ret til dagpenge.

”Det kan vores værnepligtige ikke med den løn, som en værnepligt kaster af sig. Vi vil nu forfølge sagen overfor beskæftigelsesministeren og ordførerne fra de andre partier. Og her slå på, at en værnepligtig jo ikke er ansat i ordets normale betydning, og at de jo faktisk ikke får løn, men en ydelse fastsat ensidigt af ministeren”, sagde Flemming Vinther.

Tjenestemænd på pension som 60-årige

En anden problematik handler om tjenestemænd, som går på pension som 60-årige, men som ikke ønsker at stoppe på arbejdsmarkedet.

”Det er ikke så let at finde et nyt job som 60-årig. Samtidig betyder den udskudte mulighed for efterløn og en skærpet modregning for pensioner og for arbejde i perioden, inden man går på efterløn, at regnestykket ikke altid ser godt ud, hvis man samtidig får udbetalt tjenestemandspension. Hvilket gør, at mange vælger efterlønnen fra og lever af egne opsparede pensioner”, sagde Flemming Vinther.

Han fremhævede, at der generelt er en udfordring i forhold til samspilsregler – altså hvordan egen pension spiller sammen med tilskud og modregninger, som fx efterløn:

”Det er en svær diskussion, som dybeste set handler om, hvor meget man kan få fra fællesskabet, når man er i stand til at klare sig selv. Det bliver naturligvis et problem, hvis det ender med at være ren tilsætning at spare op selv”, sagde Flemming Vinther.  

For HKKFs gruppe betyder den pligtige afgangsalder oven i købet, at a-kassens medlemmer er i utakt med fx efterlønnen, sagde Flemming Vinther og lovede, at HKKF a-kasse vil fokusere på at vejlede den enkelte, da meget afhænger af alder, job, om man har en efterlønsordning m.v.

Indsat for de ledige

Flemming Vinther glædede sig over, at a-kassen har en lav ledighedsprocent, som p.t. er på 1,5 procent, mens kun 31 procent af medlemmerne er ledige mere end 6 måneder.

Men for en lille gruppe er vejen fra soldat til beskæftigelse lang:

”De ser sig selv som soldat, og der skal en massiv indsats til for at få dem flyttet. Nogle har andre udfordringer end ledighed. For dem skal der meget mere til, end endnu et cv-kursus eller endnu et ”lær at skrive ansøgninger” kursus”, sagde Flemming Vinther og fortsatte:

”Vi er opmærksomme på disse elementer i vores rådgivning, så vi hurtigt og præcist kan vejlede de ledige på den bedste måde og hen til de rette kompetencer. Fx i jobcenteret eller Veterancenteret.”

A-kassens mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget.