støtte politi

Åbent brev: Tillæg for støtte til politiet er tilbage på forsvarschefens bord

34 tillidsrepræsentanter har skrevet under på et åbent brev til forsvarschefen, hvor de kræver, at han hurtigt finder en løsning på spørgsmål om støtte til de koleger, der yder støtte til politiet.
23. maj 2018

Tillidsrepræsentanterne var tirsdag samlet til et ekstraordinært TR-møde om OK18, hvor HKKFs formand Flemming Vinther informerede om overenskomstforhandlingerne med Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

De fremmødte tillidsrepræsentanter var stærkt utilfredse med, at forhandlingerne for anden overenskomst i træk endte uden resultat. Derfor fortsætter den gældende overenskomst uændret, og de 0,25 procent, der var afsat som organisationspulje i det statslige forlig, går til generelle lønstigninger til alle HKKFs medlemmer.

Det springende punkt i forhandlingerne var støtte til politiet. HKKF har rejst krav om tillæg, siden det i september blev besluttet at indsætte soldater som støtte politiet, men FPS har afvist at indgå aftale om et tillæg.

I december sendte 335 soldater, der var eller havde været indsat som støtte til politiet, et åbent brev til forsvarschef Bjørn Bisserup, hvor de blandt krævede, at der kom en afklaring på spørgsmålet om tillæg for den nye opgave. Men forsvarschefen mente, at forhandlinger om et tillæg hørte til ved overenskomstforhandlingerne, og sådan blev det, selv om HKKF protesterede.

Imidlertid lykkedes det ikke at blive enige om et tillæg ved overenskomstforhandlingerne, og da det var en realitet, afbrød FPS de videre forhandlinger om andre spørgsmål. Derfor endte forhandlingerne igen uden en ny overenskomst.

På TR-mødet kunne tillidsrepræsentanter berette, at medlemmerne er dybt frustrerede og utilfredse med, at der stadig ikke er aftalt et tillæg otte måneder efter, at de første soldater blev sendt ud i gaderne. Men, konstaterer de, når det ikke lykkedes at få en aftale ved overenskomstforhandlingerne, er sagen nu tilbage på forsvarschefens bord. Og så må han handle.

Derfor har de sammen med Flemming Vinther i dag sendt følgende åbne brev til forsvarschefen:

Åbent brev

Kære Forsvarschef

Som du ved, lykkedes det ikke ved de nyligt overståede overenskomstforhandlinger at opnå enighed om et tillæg til de kollegaer, der yder støtte til politiet i hovedstadsområdet og ved grænserne, også kendt som Operation Gefion.

Dermed er vi tilbage til den situation, der i december måned fik 335 kollegaer, der på det tidspunkt ydede eller havde ydet støtte til politiet, til at sende dig et åbent brev, hvori de gav udtryk for deres frustration og utilfredshed med, at der ikke var fundet en løsning på blandt andet spørgsmålet om tillæg for løsning af denne nye opgave.

Du gav udtryk for, at brevet gjorde indtryk, og i januar svarede du:

”Jeg har lyttet til jeres argumenter for, at bevogtningsopgaven har karakter af en ny opgave med nogle lidt anderledes vilkår end sædvanligt. På baggrund af jeres henvendelse vil honorering for bevogtningsopgaven blive taget op i overenskomstdrøftelserne”.

Vi havde derfor set frem til, at der omsider kom en løsning. Og vel at mærke en løsning for alle – både de, der har været indsat som støtte til politiet, og de der bliver indsat fremover.

Ved overenskomstforhandlingerne gav forsvarets forhandlere da også udtryk for rimeligheden i, at opgaven bør honoreres med et tillæg, henset til at tjenesten forrettes i to eller tre-holds skift over en tre-seks måneders periode og dermed er en reel belastning for den enkelte og familien.

Desværre blev det endnu engang ved forståelse og pæne ord. Trods villighed fra HKKFs side til at medfinansiere et tillæg, lykkedes det ikke at lande på et niveau, som begge parter kunne acceptere.

Vi går ud fra, at forsvaret stadig mener, at der bør etableres et tillæg, og at I fortsat er indstillet på at afsætte midler til det. Og vi går ud fra, at du er opmærksom på, at frustrationen og utilfredsheden blandt kollegerne bestemt ikke bliver mindre, jo længere tid der går, uden at der findes en løsning.

Sagen er nu tilbage på dit bord. Som tidligere nævnt er vi indstillet på at løse sagen ved en lokalaftale, og vi imødeser en drøftelse af situationen snarest muligt.

Med venlig hilsen

Flemming Vinther, formand for HKKF

- og deltagerne i møde for tillidsrepræsentanter den 22. maj 2018 (underskrevet af 34 tillidsrepræsentanter)