Flemming Vinther

Administrative fællesskaber: Genistreg eller historisk fejl?

HKKF er ikke imod centralisering, hvis det reelt giver bedre forvaltning. Men vi frygter, at modellen med administrative fællesskaber overser – eller undervurderer – værdien i den tætte kontakt i hverdagen mellem soldaterne, og dem som forvalter os, skriver Flemming Vinther i sin leder i det nyeste nummer af Fagligt Forsvar.
24. oktober 2018

Som del af forsvarsforliget etableres der administrative fællesskaber på hærens garnisoner. Ideen er at lette de operative enheder for administrative opgaver ved at samle de administrative kræfter og placere dem sammen med HR-konsulenter fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Konsekvensen bliver, at kommandokontorerne ændrer karakter. Kommandobefalingsmanden og kontorhjælperne skal fremover have fokus på deres operative opgaver og kun i beskedent omfang udføre administrative opgaver. De skal fremover løses af de administrative fællesskaber.

Målet er at sikre en effektiv, smidig og kompetent administration og samtidig frigøre operative kræfter. Det lyder jo tillokkende. Men kan det lade sig gøre?

Ledelsen henviser ofte til erfaringerne fra Fredericia, hvor man siden 2014 har anvendt modellen. Som du
kan læse i Fagligt Forsvar, har det ikke været uden udfordringer. Det har vist sig, at en daglig tilstedeværelse af administrative kompetencer er helt afgørende for, at en militær underafdeling kan fungere.

Som det er de fleste bekendt, løser kommandokontoret en myriade af opgaver i hverdagen, spændende fra hardcore forvaltning til rådgivning om stort og småt, som en soldat møder på sin vej.

HKKF er ikke imod centralisering, hvis det giver mening, og når det reelt giver bedre forvaltning. Men vi frygter, at modellen med administrative fællesskaber overser – eller undervurderer – værdien i den tætte kontakt i hverdagen mellem soldaterne, og dem som forvalter os.

Der har sneget sig en holdning ind i store dele af det offentlige om, at administration er en hindring for, at vi kan løse vores kerneopgaver. Det problem opstår dog kun, når man blive pålagt at administrere tåbelige regler.

Administration i sig selv er ikke problemet, men det som sikrer, at vores medlemmer får, hvad de har ret til og krav på. Som sikrer, at en rejseordre er korrekt udfyldt, at en arbejdsskade anmeldes korrekt, og at barsel, ferie, afspadsering mv. planlægges og afvikles efter reglerne.

Vores bekymring udspringer ikke af hypotetiske diskussioner i HKKF kontoret i København. Den udspringer af samtaler med vores tillidsvalgte, kontorhjælpere, kommandobefalingsmænd og chefer.

HKKF har klart givet udtryk for vores bekymring over for forsvarets ledelse, som lytter, men fastholder deres plan. Det er de i deres ret til. Ledelsesretten giver dem retten – og pligten – til at lede og fordele. Herunder at beslutte, hvordan opgaverne skal løses.

Jeg håber faktisk ikke, at HKKF får ret i vores bekymringer. For uagtet hvor dejligt det er at få ret, så vil vejen dertil være brolagt med medlemmer, som har oplevet en mangelfuld og dårlige administration. Som har oplevet ikke at få registreret arbejdstid, eller at tillæg ikke udbetales. Og det i et omfang som er langt værre end i dag, hvor det i forvejen ikke kører for godt!

Men jeg frygter, at HKKF får ret. Derfor vil vi sammen med de lokale tillidsrepræsentanter følge denne omlægning nøje. For det her er ikke et projekt, som kan implementeres over et par år, hvorefter vi evaluerer, om det fungerer. Vi taler om folks arbejdstid, ydelser, kurser, rejser, ansættelser, opsigelser, beordringer osv. Det skal fungere fra dag et!

Flemming Vinther
Forbundsformand

Læs artiklen i Fagligt Forsvar om erfaringerne fra Fredericia her:

Med administrative fællesskaber forsvinder nærheden