Elbit eller Nexter

Afgørelse om artilleri nærmer sig

Skal franske Nexter eller israelske Elbit levere Danmarks næste artillerisystem? Valget af type forventes afgjort inden udgangen af marts.
08. februar 2017

I mere end ti år har hæren arbejdet for at finde en afløser til de nedslidte M109 artilleripjecer.

I 2015 var det tæt på en afgørelse, da israelske Elbit vandt udbuddet. Men Det Radikale Venstre modsatte sig at købe hos Elbit, da virksomheden ifølge partiet medvirker til at overtræde internationale regler i Israel.

Nu er Elbit igen med i opløbet i en ny udbudsrunde. Her står valget mellem ATMOS MAN HX81 8x8 fra Elbit og CAESAR 8x8 Tatra T815 fra franske Nexter. I et svar til forsvarsudvalget den 23. januar fortæller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at han forventer, at

”…valg af leverandør kan gennemføres inden udgangen af 1. kvartal 2017. Supplerende kan det oplyses, at der efter typevalget vil skulle forelægges et aktstykke for Folketingets Finansudvalg, hvilket aktuelt forventes at kunne ske ultimo 2. kvartal 2017”.

HKKF: hærens behov vigtigst

I HKKF glæder forbundssekretær Kurt Brantner sig over, at det nu ser ud til, at hæren langt om længe får det hårdt tiltrængte artilleri:

”Hæren har allerede ventet alt for længe på at få nye artilleripjecer. For HKKF er det afgørende, at valget falder på den model, der bedst indfrier hærens behov og sikrer vores medlemmer et godt arbejdsmiljø, når de betjener pjecerne. Derfor håber jeg, at politikerne nu træffer en beslutning og gør det på baggrund af den indstilling, forsvaret kommer med”.

Ifølge Kurt Brantner er det værste, der kan ske er, at beslutningen igen skydes til hjørne af politiske grunde:

”Det er et politisk valg, om man vil handle med fx Elbit, og det er fair nok. Men så burde man have taget stilling til den politiske del før udbuddet. Det giver jo ingen mening at bruge tid og penge på en udbudsproces, hvis man i forvejen har vendt tommelfingrene nedad til en bestemt kandidat”, siger Kurt Brantner, der ikke selv vil pege på en favorit blandt de to sidste kandidater:

”Der har været en meget lang proces, der både tager hensyn til hærens behov og til økonomi. Min kandidat er den model, der bedst lever op til hærens behov, og jeg forventer, at det både er den kandidat, som FMI indstiller og som politikerne vælger”.

For HKKF er det afgørende, at valget falder på den model, der bedst indfrier hærens behov og sikrer vores medlemmer et godt arbejdsmiljø, når de betjener pjecerne.

Minister: ingen problemer i at købe israelsk

I et interview til Defencewatch siger Claus Hjort Frederiksen, at han ikke ser nogen grund til at ikke at vælge Elbit, hvis israelerne vinder udbuddet igen:

”Som jeg ser det, er der ingen problemer i at købe fra Elbit…. FN køber selv udstyr fra Elbit, så diskussionen om Elbit forekommer lidt mærkelig”, siger ministeren.

Se video med Defencewatch interview med forsvarsministeren om artilleri på Facebook her

Fakta

De to kandidater:

Elbit Systems byder ind med ATMOS MAN HX81 8x8

Nexter Systems byder ind med CAESAR 8x8 Tatra T815

Begge er på hjulbaseret platform.

Lang vej til nyt artilleri:

2004: 120 millioner kroner afsættes i forsvarsforliget til indledende anskaffelse af det svenske artillerisystem Archer fra Bofors, senere BAE Systems

2006: Forsvaret må droppe deltagelsen i udviklingen af Archer. Pengene går i stedet til anskaffelse af infanterikampkøretøjer

2011: Forsvarskommandoen giver grønt lys til at starte indkøbsproces

2012: Forsvarsforlig afsætter 400 millioner kroner til nyt artilleri

2013: Forsvaret udsender tilbudsmateriale til prækvalificerede producenter

2015: Israelske Elbit vinder udbud om artilleri, hvorefter udbuddet annulleres

2015: Leje af artilleri hos allierede opgives

2015: Nyt udbud af artillerianskaffelse

2016: Danmark dropper ud af muligt fælles artillerikøb med Norge

2016: Fem leverandører prækvalificeres til udbuddet.

2016: Den 21. november modtager FMI det gældende tilbud fra de to tilbageværende kandidater: Nexter og Elbit.

2017: Typevalg forventes afgjort i første kvartal

2017: Forsvarets Finansudvalg forventes at tage stilling til aktstykke om indkøbet i andet kvartal, hvorefter kontrakten forventes indgået

2018-2020: Leverance af alle systemer forventes gennemført inden medio 2020, men vil ifølge FMI formentlig ske i 2018-2019

Læs mere om historien om anskaffelse af artilleri på side 14 i sommerudgaven af Fagligt Forsvar 2016