Aflysning af ekstraordinær kongres 2. december 2019

Forbundsbestyrelsen har i går modtaget en fornyet juridisk vurdering af at indkalde til ekstraordinær kongres med et kortere varsel end de normale 4 uger, som er fastsat i HKKFs vedtægter. Flere advokater har uafhængigt af hinanden peget på, at der vil kunne rejses tvivl om lovligheden af at indkalde til ekstraordinær kongres med et kortere varsel – uanset de hensyn, som ligger til grund for at indkalde med et kortere varsel.
29. november 2019

Disse hensyn er ikke juridisk blevet vurderet tungtvejende nok, og forbundsbestyrelsen vil naturligvis ikke risikere, at der rejses tvivl om lovligheden af den ekstraordinære kongres, eller at kongressen skal forholde sig til formelle procedure-spørgsmål, som afsporer debatten fra det væsentlige. Forbundsbestyrelsen er meget opmærksom overfor at overholde de demokratiske processer for at beskytte demokratiet. Derfor har forbundsbestyrelsen taget den juridiske vurdering til efterretning og aflyser hermed den ekstraordinære kongres den 2. december 2019 i Vingsted.

Under indtryk af de medlemsreaktioner, vi i løbet af ugen har modtaget på de afholdte medlems- og TR-møder og i medfør af den nye situation, har forbundsbestyrelsen i dag besluttet at mødes på mandag den 2. december.

Hensigten med at mødes er at afklare, om der f.eks. med ekstern bistand kan etableres en proces, der kan genskabe den gensidige tillid i bestyrelsesarbejdet, for ad den vej eventuelt helt at kunne afværge en ekstraordinær kongres.