Aftale om flere år på arbejdsmarkedet og din pension

Den 20. juni 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet”. Nogle dele af aftalen træder i kraft 1. januar 2018, mens andre elementer først træder i kraft på et senere tidspunkt.
07. august 2017

Artiklen er opdateret 9. februar 2018 blandt andet med opdaterede satser.

Her kan du læse om de ændringer, der har størst betydning for dig som HKKF’er. Vi vil løbende informere om ændringer til aftalen.

Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018

Er du medlem af efterlønsordningen, kan du nu søge om at få tilbagebetalt dine indbetalte efterlønsbidrag skattefrit.

Du skal søge, før du når efterlønsalderen, og du kan søge fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018. Beløbet vil blive udbetalt i juli måned 2018.

Pensionsudbetalingsalder af hvilende ordninger

Det tidligste udbetalingstidspunkt for hvilende ordninger, hvor der ikke længere indbetales på, ændres til 3 år før folkepensionsalderen. Den nye pensionsudbetalingsalder gælder kun for nye ordninger oprettet 1. januar 2018.

Fortsætter du på dine nuværende pensionsaftale, beholder du din pensionsudbetalingsalder, som den er i dag.

Udbetalingsalder for tjenestemænd

Udbetalingsalder for tjenestemænd med pligtige afgangsalder vil ikke blive berørt af den nye aftale.

Udbetaling af ratepensioner

Den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner ændres fra 25 år til 30 år som følge af stigende levetid. Ratepensionen skal altså senest være udbetalt 30 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat folkepension

Der er indgået politisk aftale om, at en del af opsat (udskudt) folkepension fremover kan udbetales som en tiårig ydelse eller som engangsbeløb ved overgang til folkepension og den resterende del udbetalt over 10 år.

Der er dog endnu ikke fremsat konkret lovforslag herom.

Aldersopsparing

Ændringerne er relevante for dig, som selv indbetaler til en privat aldersopsparing. Det er en opsparing til livet som pensionist, hvor du ikke bliver modregnet i din folkepension, og hvor du ikke skal betale skat eller afgift af pengene, når de bliver udbetalt. Til gengæld får du ikke fradrag for indbetalingerne.

1. januar 2018 sker følgende ændringer for aldersopsparing:

  • Frem til fem år før folkepensionsalderen kan du indbetale op til 5.100 kr. efter skat pr. år mod 29.600 kr. i dag.
  • Fra fem år eller mindre til folkepensionsalderen kan du indbetale op til 46.000 kr. efter skat. Grænsen stiger med 1.000 kr. årligt frem til 2023, hvorefter der kan indbeta­les 50.000 kr. efter skat pr. år. til aldersopsparing.
  • Efter folkepensionsalderen kan du indbetale det samme beløb til aldersopsparing som i de sidste 5 år før folkepensionsalderen.
  • Får du udbetaling fra fradragsberettigede pensionsordninger, kan du kun indbetale på aldersopsparing op til den lave grænse på 5.100 kr..
  • Du kan få aldersopsparingen udbetalt som en engangssum, som en rate­pension, som en livrente eller som kombinationer af disse.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål om pension, er du velkommen til at kontakte administrationschef for HKKF Fonde Eddie A. Nielsen på 21 27 00 14 eller ean@hkkf.dk

Har du spørgsmål om efterløn, er du velkommen til at kontakte HKKF a-kasse.

Af Eddie A. Nielsen, HKKF Fonde