anders grønbæk

Anders Grønbæk er ny sekretariatschef i HKKF

Den 15. august tiltrådte Anders Grønbæk i en nyoprettet stilling som sekretariatschef i HKKF. Han skal være med til at sikre, at HKKF fortsat leverer den service og interessevaretagelse, som medlemmerne forventer.
27. august 2019

Den nye stilling som sekretariatschef er oprettet, efter at HKKFs tidligere økonomi- og administrationschef fik nyt job. Målet med at ansætte en sekretariatschef er at sikre, at HKKF også fremover har fokus på både service til det enkelte medlem og på politisk interessevaretagelse.

”Min opgave bliver at tage ansvar for administration, personaleledelse og drift. Det skal frigive tid hos forretningsudvalget til dialog med medlemmerne og til at varetage de politiske interesser for konstabelgruppen. Og det skal sikre et større fokus på medarbejderne i HKKF og på, hvordan vi sammen udvikler og leverer den service, medlemmerne forventer”, siger Anders Grønbæk.

Ingen revolutioner

Han møder ikke op med en færdig plan om at ændre fundamentalt på HKKF:

”Mit indtryk er, at HKKF gør et rigtig godt, og jeg kommer ikke for at lave en revolution. Målet er sammen med medarbejderne - med al den viden, erfaring og forskellige kompetencer vi har tilsammen – at skabe de bedst mulige rammer for at kunne levere den bedst mulige service til medlemmerne og samtidig gennemfører de politiske beslutninger, der bliver truffet i HKKF”.

Anders understreger, at han ikke vil være et ’mellemled’ mellem forretningsudvalget og tillidsrepræsentanter og medlemmer:

”Jeg skal ikke være noget ’omstillingsbord’. Tværtimod, skal jeg være med til at skabe rammer, der gør det muligt med så direkte kontakt mellem medlemmer, tillidsrepræsentanter og forretningsudvalg som muligt. Og i øvrigt også så meget direkte kontakt mellem medlemmer og ansatte i sekretariatet som muligt”.


Om Anders Grønbæk

Anders Grønbæk er 56 år, er gift med Tine og har to voksne døtre.

Han kommer fra en stilling som vicedirektør i Ergoterapeutforeningen med ansvar for drift, administration, forhandling og it og har en lang erfaring fra fagbevægelsen. Tidligere har han været ansat mange år i HK, blandt andet som politisk og økonomisk konsulent for formanden i HK Stat, der på daværende tidspunkt også var formand for CFU.

Som sekretariatschef får Anders Grønbæk ansvar for administration, drift og personaleledelse i HKKF, mens forretningsudvalget fortsat har det overordnede og politiske ansvar i HKKF.

Du kan skrive til Anders på ag@hkkf.dk eller ringe på 23 25 31 32.