Arbejdsmiljøet presses af besparelser

En ny rapport tegner et dystert billede af konsekvenserne af faldende bevillinger til Arbejdstilsynet: Antallet af tilsyn og reaktioner, når Arbejdstilsynet opdager overtrædelser af arbejdsmiljøloven, er faldet drastisk.
03. november 2017

Det er et problem – også for HKKFs medlemmer, siger forbundssekretær Kurt Brantner:

”Problemer med arbejdsmiljø i hæren bliver ofte først løst, når Arbejdstilsynet har givet et påbud. Arbejdsmiljørepræsentanter og fagforeninger kan gøre opmærksom på problemerne, så ingen ledelse kan være i tvivl om dem. Alligevel er det først, når Arbejdstilsynet giver et påbud, at der sker noget. Derfor er det dybt bekymrende, når Arbejdstilsynet skærer ned på tilsyn og reaktioner".

"Uanset om det er den lokale ledelse, som ikke er dygtige nok til at gøre opmærksom på problemerne, eller om det er forsvarets styrelser og kommandoer, som ikke prioriterer arbejdsmiljøet højt nok, så er konsekvensen den samme: Kendte problemer med arbejdsmiljøet fortsætter i årevis, og soldaterne betaler prisen. Derfor håber jeg, at rapporten vil få politikerne til at vågne op og sikre Arbejdstilsynet de bevillinger, der er behov for. Desværre må vi konstatere, at der er brug for et Arbejdstilsyn, der kan uddele påbud og bøder, for at ledelsen – i hvert fald i forsvaret - tager arbejdsmiljøet alvorligt”.

Selvom det altså kan være et langt sejt træk at få løst arbejdsmiljøproblemerne, opfordrer Kurt Brantner medlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter til at fortsætte kampen:

”Én ting er sikkert: hvis ikke vi selv gør opmærksom på problemerne, så sker der ingenting. Derfor er en klar opfordring herfra til dig, som oplever problemer med arbejdsmiljøet:

  • Gå til din arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt din tillidsrepræsentant
  • Som arbejdsmiljø og tillidsrepræsentant: Få problemerne synliggjort på arbejdsmiljømøder, samarbejdsmøder og ikke mindst i referater
  • Hvis det ikke lykkes at få løst problemerne lokalt, så tag kontakt til HKKFs arbejdsmiljøkonsulent Kim Larsen på kl@hkkf.dk eller telefon 33 43 21 63

Læs Ugebrevet A4's artikel om undersøgelsen her

Læs hele Cowis undersøgelse her

 

Fakta

OM RAPPORTEN:

LO har bedt COWI sætte lup på Arbejdstilsynets udvikling. Undersøgelsen påviser med tal og data fra finanslove, Arbejdstilsynet og andre kilder blandt andet, at:

  • Antallet af tilsynsbesøg på virksomheder er faldet fra mere end 60.000 i 2008 til langt under 50.000 i 2016.
  • Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet, når de opdager overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, er tilsvarende faldet fra godt 35.000 i 2008 til under 24.000 i 2016.
  • Siden år 2000 har bevillingen til Arbejdstilsynet været »stærkt faldende«. I gennemsnit har tilsynet mistet 6,37 millioner kroner om året.
  • Arbejdstilsynet får stadigt færre medarbejdere. I 2016 var der 600 årsværk, mens der i 2008 var 800 årsværk. Men mange af de 600 medarbejdere arbejder nu med social dumping og andre opgaver, så reelt er antallet af tilsynsførende faldet dramatisk.