flemming vinther

Arbejdsmiljøloven gælder også for soldater

HKKF har stævnet forsvaret. Læs Flemming Vinthers leder i Fagligt Forsvar om baggrunden for sagen herunder.
17. juni 2019

Vi hiver Forsvarskommandoen i retten for at få afgjort et årelangt slagsmål om rækkevidden af egentlig militærtjeneste i skydelejre.

Egentlig militærtjeneste giver forsvaret mulighed for at afvige fra arbejdsmiljøloven. Afvigelsen gælder dog kun for specifikke aktiviteter, der på afgørende vis taler imod arbejdsmiljølovgivningens fulde anvendelsesområde.

I den konkrete sag fastholder forsvaret, at hele opholdet i en skydelejr er egentlig militærtjeneste, og at man derfor kan fravige arbejdsmiljøloven og hviletidsbestemmelserne. HKKF fastholder, at det kun gælder specifikke aktiviteter som selve skydningen og sanitetsvagten. På det principielle plan handler sagen om, hvorvidt forsvaret kan bruge egentlig militærtjeneste som et generelt frikort fra arbejdsmiljøloven, når det lige passer i ledelsens behov.

HKKF har igen og igen forsøgt at opnå en forståelse med ledelsen, så vi kunne undgå en retssag. Vi har endda tilbudt en generel aftale om nedsættelse af hviletid under ophold i skydelejre, så tjenesten kan afvikles smidigt og i respekt for det, man øver. Men nej, ledelsen fastholder, at egentlig militærtjeneste gælder hele opholdet. Også når man er aftrådt, har fri og ligger og sover.

HKKF har stor respekt for, at jobbet som professionel soldat er anderledes end andre job. Vi er afklaret med, at jobbet kan være forbundet med store risici, både under øvelsesvirksomhed og som indsat.

Men HKKF kommer aldrig til at acceptere, at vores medlemmer skal udsættes for nedslidning eller fare, når det ikke er nødvendigt. Når man kan tilrettelægge arbejdet, så det er sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt uden at forringe indøvelsen af færdigheder eller selve indsættelsen, står vi fast på de beskyttelsesregler og love, som gælder.

Vi er på det rene med, at mørke og træthed kan indgå som moment i en specifik skydning. Her vil 11 timers hvile i døgnet på afgørende vis ødelægge selve formålet, og så gælder egentlig militærtjeneste selvfølgelig. Men vi køber ikke, at det ’på afgørende vis’ er et problem at planlægge de perioder, hvor opholdet minder om daglig tjeneste forlagt til skydelejre, så soldaten får 11 timers hvile.

Jeg har umådeligt svært ved at forstå, at FKO kan mene, at hele opholdet i en skydelejr er én specifik aktivitet, og at det på afgørende vis taler imod formålet med opholdet, at soldaten får 11 timers hvile i døgnet.

Faktisk har jeg svært ved at forstå, hvad vi slås om. Hvis Forsvarskommandoen følger HKKFs forslag, kan man træne skydning – også med elementer af træthed og i mange timer i træk – inden for arbejdsmiljøloven. I stedet fastholder forsvaret en model, hvor man konsekvent overtræder loven, uden at opholdet af den grund giver større indlæring.

Men nu handler det ikke længere om, hvad jeg kan forstå, men om hvordan en dommer i Københavns Byret forstår det.

Vi ses i retten – desværre.

Flemming Vinther, formand for HKKF

 

Læs også artiklen i Fagligt forsvar:

HKKF stævnet forsvaret