Bestyrelsen enig om at genskabe tillid

Bestyrelsen i HKKF har i dag på et ekstraordinært møde drøftet den alvorlige situation og de uenigheder, som førte frem til indkaldelsen af en ekstraordinær kongres.
02. december 2019

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor det blev drøftet, om det er muligt f.eks. med ekstern bistand at etablere en proces, der kan genskabe en gensidig tillid i bestyrelsesarbejdet, for ad den vej helt at afværge en ekstraordinær kongres.

Bestyrelsen er enig om, at det er muligt. Bestyrelsen har lokaliseret, at der er intern uenighed om forståelsen af forbundets vedtægter, herunder fordelingen af ansvar og kompetencer mellem bestyrelse, forretningsudvalg og formand, ligesom der skal arbejdes med processer og kultur i bestyrelsen.

Der er i dag sat et arbejde i gang med eksterne rådgivere for at afklare disse formelle kompetencer og for at facilitere den videre proces.

Alle er enige om at arbejde for denne løsning, og derfor er den ekstraordinære kongres aflyst, og der indkaldes ikke til en ny. I konsekvens heraf er mistillidsvotum til sekretariatschef og formand trukket tilbage.