Ny forsvarschef Bjørn Bisserup

Bisserup ny forsvarschef

Forsvarsministeren har i dag meddelt, at forsvarets koncerndirektør Bjørn Bisserup bliver ny forsvarschef. HKKF ønsker tillykke med jobbet og glæder sig til samarbejdet om at skabe et stærkt og relevant forsvar, som samtidig er en god arbejdsplads.
10. november 2016

Den 28. oktober meddelte forsvarschef Peter Bartram, at han stopper som forsvarschef den 10. januar 2017.

I dag løftede forsvarsminister Peter Christensen sløret for, hvem der overtager posten: Det bliver den 56 årige generalløjtnant Bjørn Bisserup.

Samtidig udnævnes Per Pugholm Olsen til generalløjtnant og ansættes som koncernstyringsdirektør med virkning fra 10. januar 2017.

HKKF ser frem til samarbejdet

HKKFs formand Flemming Vinther ser frem til samarbejdet med den nye forsvarschef:

”HKKF har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med Bjørn Bisserup både i hans tid som koncernstyringsdirektør og tidligere som chef for forsvarsstaben i FKO. Bjørn Bisserup kommer med en stor og detaljeret viden, som jeg ved, vil komme hele forsvaret til gavn, ikke mindst i en tid med store forandringer, kommende forlig og nye opgaver”.

Som fagforening for hærens konstabler og korporaler rækker HKKF hånden frem til samarbejde med den nye forsvarschef:

”De faglige organisationer har allerede et godt samarbejde med Bjørn Bisserup i hans nuværende position som koncernstyringsdirektør. Det samarbejde glæder jeg mig til at fortsætte, så vi sammen kan finde de bedste løsninger på forsvarets udfordringer og ikke mindst sikre, at forsvaret bliver en god og udviklende arbejdsplads for alle medarbejdere.”

Endelig hæfter Flemming Vinther sig ved, at det er en tidligere konstabel, der nu indtager den højeste militære stilling i Danmark:

”Bjørn Bisserup startede som konstabel i 1976 og ender nu som forsvarschef. På den måde er han selv et udtryk for, at det er vigtigt, at der er mulighed for karriereveje i forsvaret og for at uddanne og udvikle sig. Det glæder jeg mig også til at drøfte, hvordan vi kan gøre endnu bedre i et moderne forsvar”.

Den nye forsvarschef glæder sig til opgaven

I en pressemeddelelse fra forsvarsministeriet udtaler Bjørn Bisserup:

”Jeg er beæret over, at forsvarsministeren har udpeget mig som forsvarschef. Jeg ser meget frem til at stå i spidsen for de tusindvis af dygtige mænd og kvinder i forsvaret, som dagligt både ude og hjemme løser vigtige opgaver for Danmark. Forsvaret er igennem en udfordrende tid ovenpå omfattende omstruktureringer og med fortsatte krav om udvikling og omstilling af forsvaret. Sammen med de mange engagerede medarbejdere, ser jeg frem til at sikre, at forsvaret er bedst muligt rustet til at imødegå de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor.”

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Danmark står overfor en ny sikkerhedspolitisk situation, som stiller øgede krav til forsvaret. Jeg er overbevist om, at Bjørn Bisserup er den helt rigtige til at stå i spidsen for forsvaret i den kommende periode. Jeg har lært Bjørn at kende som fagligt meget kompetent, engageret og hårdtarbejdende. Jeg ved, at hans militærfaglige dybde og omfattende erfaring vil blive en stor fordel for forsvaret, når han skal stå i spidsen for de mange ansatte, som fortsat skal løse både vigtige og vanskelige nationale og internationale opgaver.”

Fakta

Bjørn Bisserups tjenesteforløb

 • 1976-1982  Konstabel og sergent ved panserinfanterikompagni og kampvognseskadron ved Danske Livregiment
 • 1982  Sergent ved haubitsbatteri ved Kongens Artilleriregiment
 • 1985-1986  Delingsfører Kampvognsdeling/Danske Livregiment
 • 1986  Administrationsofficer ved Panserinfanteribataljon/Danske Livregiment
 • 1988-1989  Næstkommanderende og chef Panserinfanterikompagni/Danske Livregiment
 • 1989-1990  Operations- og Efterretningsofficer/DANCON/UNFICYP
 • 1990  Næstkommanderende ved Kampvognseskadron/ Danske Livregiment
 • 1990-1991  Operationsofficer ved Panserinfanteribataljon/Danske Livregiment
 • 1991-1993  Chef for Kampvognseskadron ved Danske Livregiment
 • 1995-1997  Sagsbehandler i Logistiksektion i Forsvarsstaben
 • 1997-2000  Souschef i Forsvarsministeriets 1.kontor
 • 2000-2002  Chef kampbatljon ved Den Kongelige Livgarde
 • 2003-2004  Chef for Forsvarsministeriets 1. kontor
 • 2004-2008  Chef for Forsvarsministeriets 1. afdeling
 • 2008-2014  Chef for Forsvarsstaben
 • 2014-  Koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departemen

Gå til hele Bjørn Bisserups cv her

Gå til Per Pugholms cv her

Gå til nyhed på forsvarsministeriets hjemmeside her