Bliv medlem

HKKF organiserer professionelle konstabler, korporaler, konstabelelever og værnepligtige i hæren.

Du kan få en indmeldelsesblanket hos din tillidsrepræsentant eller ringe til HKKFs medlemsservice på 86 82 61 88 for at få tilsendt en blanket. Du kan også selv printe den ud her fra siden.

Download indmeldelsesblanket

Du kan også melde dig ind i HKKFs a-kasse. Læs mere her

Hvad koster det?

Kontingent pr. 1. oktober 2019
Ordinært medlem 677 kr
Værnepligt (HBU) uden forsikringer 0
Værnepligt (HBU) med forsikringer 95 kr
Konstabelelever (HRU) 677 kr
Efterlønsmodtagere og seniorer 283 kr
Studerende på SU (efter ansøgning) 283 kr
Ledige unge under 25 år (fra 27. ydelsesuge) 283 kr

Kontingentet opkræves for tjenestegørende via lønnen. Andre medlemmer indbetaler via giro eller PBS.

Medlemsfordele

Som medlem af HKKF får du en fritidsulykkesforsikring og en gruppelivsforsikring. Læs mere om forsikringer her.

Du får tilsendt medlemsbladet Fagligt Forsvar fire gange om året.

Du får desuden adgang til en række medlemsfordele. Læs mere her.