Brian Ethelberg

Brian fik 40 måneders løn efterreguleret

Brian Ethelberg blev placeret i en korporalsstilling, men fik stadig løn som overkonstabel. Nu har han med hjælp fra HKKF fået efterreguleret sin løn for 40 måneder.

Fagligt Forsvar fanger Brian Ethelberg på mobilen, mens han er i gang med at teste ny ammunition på stranden på Rømø. Det foregår to gange årligt, hvor ssektionen for direkte skydende våben ved Hærens Kamp- og Ildsstøttecenter (HKIC) afprøver, om den nye ammunition nu også flyver så langt, som producenten har angivet.

Det er en hektisk dag, for nogle turister har forvildet sig ind i skydeområdet, netop som interviewet finder sted. Efter 10 minutter er situationen under kontrol, og Brian kan fortælle, hvordan han har fået hjælp af HKKF.

Uddannelse først

For lidt over tre år siden sad Brian på et forvaltningskontor ved forsyningssektionen i HKIC. Da korporalen på kontoret gik på pension, fik Brian besked på at overtage korporalens opgaver.

”Jeg blev ’upgunnet’, som man siger, men da jeg spurgte, om jeg ikke skulle have mere i løn, var beskeden fra både min tillidsmand og fra HKIC’s personalesektion, at det kunne der ikke være tale om”, fortæller Brian.

I stedet blev Brian stillet i udsigt, at han skulle på korporalsuddannelsen, men det kom han til at vente længe på:

”Jeg fik at vide, at jeg skulle have korporalsuddannelsen, og så ville jeg også få korporaltillægget. Men ved første mulighed blev jeg meldt for sent på kurset, så alle pladser var optaget, og anden gang blev kurset aflyst”.

Ny chef var lydhør

Så tiden gik, og Brian affandt sig med tingenes tilstand. Men da han i foråret 2016 fik ny chef, valgte han at bringe sagen på banen igen.

”Han var meget lydhør og mente, at der måtte være noget at komme efter. Han havde nemlig selv som kaptajn på et tidspunkt fået et majortillæg. Så han opfordrede mig til at tage sagen op med tillidsmanden igen”, siger Brian.

Som sagt, så gjort. Tillidsmanden kontaktede HKKF, der gik ind i sagen. Efter et længere sagsforløb med Forsvarsministeriets Personalestyrelse kom afgørelsen i sommer: Brian blev efterreguleret i sin løn for de 40 måneder, han arbejdede som korporal uden korporalstillæg.

”Jeg er godt tilfreds, og jeg regner med, at det for de 40 måneder bliver godt 20.000 kroner i alt. Og det er jo dejligt, selv om skatten også skal betales”, siger Brian Ethelberg.

Spørg – og spørg igen

”Det er rart, at forbundet kan hjælpe os, når vi har brug for det. Da jeg sad i stillingen, ærgrede jeg mig, men jeg mente, at jeg havde gjort, hvad jeg kunne. Jeg havde jo spurgt. Desuden var jeg glad for jobbet, så jeg tænkte, at jeg ikke kunne gøre mere. Jeg er trods alt født og opvokset med kæft, trit og retning”, siger Brian og slutter:

”Mit råd til alle andre er, at man skal stille spørgsmål ved de forhold, som man mener ikke er i orden. Og hvis det går dig imod, så lad der gå et stykke tid, og tag det op igen, hvis du ikke er tilfreds. Du skal ikke bare lade stå til”.