Den nye aftale vil tilføre forsvaret 1,5 milliarder 'nye' kroner fra 2023. Arkivfoto Heri H. Niclasen.

Brug pengene på fastholdelse

Forligskredsen bag forsvarsforliget har aftalt at tilføre yderligere 4,5 milliarder kroner til forsvaret, hvoraf 1,5 milliard er 'nye penge. HKKFs formand Flemming Vinther er ikke i tvivl om, hvad det bør betyde for forsvarets ansatte.
30. januar 2019

Den 29. januar offentliggjorde Forsvarsministeriet, at kredsen bag forsvarsforliget har besluttet at tilføre forsvaret 4,5 milliarder kroner.

Det er dog ikke alle pengene, der er ”nye” penge. 3 milliarder kroner er udgifter, der hidtil har været betalt af andre kasser, men nu overføres til forsvarsbudgettet. På den måde bliver de danske forsvarsudgifter mere sammenlignelige med andre landes.

1,5 milliarder kroner er ”nye” penge, som tilføres i 2023. Der er ikke taget stilling til, hvad pengene skal bruges til, men der er masser af områder, der trænger, siger Flemming Vinther:

”Pengene kommer først i 2023, men med sådan en buffer i baghånden bør der være mulighed for at kaste forsigtigheden overbord og være mere offensiv, når det handler om at skabe bedre vilkår for forsvarets ansatte”.

Sæt fart på at løse problemerne

Flemming Vinther peger på, at HKKFs medlemmer er pressede af en travl hverdag med mangel på udrustning og udstyr og med utilstrækkelige faciliteter. Derfor opfordrer han forsvarets ledelse til at sætte mere fart på løse problemerne:

”Der skal mere fart på at opføre nye bygninger, så vi får tidssvarende bade- og omklædningsfaciliteter. Der skal mere fart på renovering og nyopførelse af fx garager og værkstedsfaciliteter, så de modsvarer de behov, som vi har i dag og i morgen. Fx begynder de nye Piranha’er snart at trille ind på kasernerne, men vi har ikke faciliteter til dem, da garagerne er for lave”.

”Og så skal lagrene fyldes op. I øjeblikket er der problemer med at få udleveret det nødvendige udstyr, så der skal turbo på – både i forhold til at få det rigtige på hylderne og i forhold til at få det ud til soldaterne”.

Bedre materielle vilkår vil i høj grad medvirke til at skabe større tilfredshed og dermed fastholde medarbejdere i forsvaret. Men der skal også sættes ind på de blødere områder, siger Flemming Vinther:

”Det handler selvfølgelig også om, at vi er nok i forhold til de opgaver, som vi pålægges, at der er en balance mellem arbejdsliv og fritid, og at der er en lokal løndannelse, som fungerer”, siger Flemming Vinther og tilføjer:

”Og så bør der også være råd til gøre noget ved de mindre, men utroligt irriterende problemer i hverdagen, som fx at sikre, at der er en velfungerende internetforbindelse på garnisonerne”.

Endelig peger Flemming Vinther på, at HKKF og forsvaret i øjeblikket undersøger, som det er muligt at etablere en konstabeluddannelse på erhvervsuddannelsesniveau. Også her vil de ekstra midler kunne gøre en forskel for den enkelte soldat, for forsvaret og for samfundet, hvis de investeres i uddannelse og synliggørelse af konstabelgruppens kompetencer.

”Vi er ikke så langt, at vi kan sige, hvad en faglært konstabeluddannelse vil koste, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil styrke fastholdelse og udvikling af konstabelgruppen, hvis forsvaret investerer i uddannelsen og i faglærte soldater”, slutter Flemming Vinther.