Budgetanalyser – igen

HKKF-formand Flemming Vinther leder i forårsnummeret af Faglig Forsvar 2017.

Den kommende budgetanalyse af det operative område er en bunden opgave, da den fremgår af indeværende forsvarsforlig. Det er også en politisk realitet, at hvis ikke forsvaret kan dokumentere, at det nuværende budget bliver brugt optimalt, så kommer der ikke nye penge fra Christiansborg. Uanset hvad forskellige partier lover.

Men det er useriøst, at man på forhånd og helt ud af det blå fastsætter et samlet måltal for de tre analyser på en lille milliard.

Igen regner man nu baglæns ud fra et politisk tal, som pudsigt nok er meget tæt på det underskud, forsvaret bærer ind i et kommende forlig på 840 millioner kroner. Når man kombinerer denne omgang ’gæt et tal’ med forsvarets store trang til at løse pålagte opgaver – også de umulige – så er der grund til bekymring.  

Vi må forudse, at forsvaret kommer med et bud på, hvordan man kan spare en milliard ud fra devisen, at ”det kan man jo altid – bare man er klar til at acceptere konsekvenserne”. Det er jo korrekt, men det kræver, at forsvaret får beskrevet konsekvenserne klart og tydeligt – meget tydeligt!

Vi kan ikke holde til fugle på taget i analyserne. Der må ikke være sætninger som: ”Det er vurderingen, at der kan være et ikke ubetragteligt provenu, men det kan først endeligt afdækkes i en nærmere analyse”. Det forstår politikere nemlig som, at man har fundet pengene. Og det må ikke ende med, at et større beløb skal findes ved ”yderligere effektiviseringer og rationaliseringer”. Det betyder nemlig, ”vi ved heller ikke, hvor pengene skal komme fra”.

Man har desværre valgt en meget stor lukkethed om analyserne udadtil mod det øvrige forsvar og mod samfundet. Det betyder, at alle svar leveres af en lille kreds af embedsmænd og officerer. De vil gøre deres yderste, men en bred diskussion af muligheder og konsekvenser – det får vi ikke.

HKKF har allerede foreslået, at analyserne også ser på værnepligt, på vedligeholdelses- og logistikstruktur og på behovet for brigade- og divisionsstabe. Vi vil følge arbejdet tæt, men vi i personelorganisationerne kan ikke kontrollere tusindvis af beregninger.

Men vi har – sammen med jer – et stort kendskab til hverdagen, og vi har bud på, hvad der kan – og ikke kan - lade sig gøre. Det vil vi selvfølgelig bringe ind i arbejdet.