Coronavirus: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde aflyst

Det er med meget stor beklagelse, at vi må aflyse det ekstraordinære repræsentantskab, som skulle have været gennemført på mandag den 16. marts klokken 10.00 i Vingsted.
12. marts 2020

Kære delegerede og tillidsvalgte

Det er med meget stor beklagelse, at jeg må aflyse det ekstraordinære repræsentantskab, som skulle have været gennemført på mandag den 16. marts klokken 10.00 i Vingsted.

Aflysningen skyldes den nuværende situation med Corona-virus.

Forretningsudvalget har gennem den sidste uges tid nøje fulgt udviklingen og har i den forbindelse haft løbende kontakt til forskellige myndigheder.

Det er vores vurdering, at gennemførelsen af repræsentantskabet ikke vil være foreneligt med de retningslinjer bl.a. Hærkommandoen og Hjemmeværnet har udgivet.

Statsministerens pressemøde onsdag aften understregede i den grad sagens alvor, hvor hun bl.a. fastslog vigtigheden af, at det er vigtigere at handle i dag end at fortryde i morgen.

Jeg er klar over, at denne beslutning formentligt ikke falder i god jord alle steder, men jeg håber, at I trods alt er enige i beslutningen, som er i tråd med alle de seneste anbefalinger.

Det er klart, at det ekstraordinære repræsentantskab bliver gennemført på et senere tidspunkt, når vi er kommet igennem sundhedskrisen.

Vi vil i den forbindelse vurdere, om der på grund af den ekstraordinære situation bliver behov for at indkalde med kortere varsel.

Beslutningen er blevet drøftet i bestyrelsen, som bakker op omkring aflysningen.  

På vegne af bestyrelsen 

Med venlig hilsen Kurt Brantner

Fungerende formand, HKKF