forligsudspil

Der bliver også travlt fremover

I sidste uge præsenterede regeringen en sikkerhedspolitisk pakke, der lægger op til en fortsat aktivistisk udenrigspolitik. Pakken opsummerer en række kendte initiativer og enkelte nye.
09. september 2019

Udspillet er dermed i tråd med de aftaler, der allerede ligger i forsvarsforliget 2018-2023, og det er HKKFs formand Flemming Vinther godt tilfreds med:

”Jeg er glad for, at den nye regering viderefører linjen fra forsvarsforliget. Et bredt flertal i folketinget har tidligere besluttet, at danske soldater skal være mere tilstede ude i verden, og det bliver nu konkretiseret med den sikkerhedspolitiske pakke. Netop her ser vi værdien af brede forlig på forsvarsområdet”.

Regeringens udspil omfatter et enkelt nyt bidrag, som er et kirurghold fra forsvaret til en koalitionsbase i det nordøstlige Syrien. 

Derudover er udspillet en opsummering af kendte bidrag:

  • Et substantielt beredskabsbidrag med en kampbataljon, et større krigsskib samt fire kampfly til at styrke NATOs afskrækkelses- og forsvarsprofil. 
  • Et transportflybidrag med op til cirka 65 personer og et personelbidrag på op til cirka 10 personer til FN’s fredsbevarende mission, MINUSMA. Dertil kommer et helikopterbidrag med op til cirka 70 personer og 1-2 stabsofficerer til den franskledede Operation Barkhane i Sahel-regionen.
  • Et fregatbidrag til samsejlads med en amerikansk hangarskibsgruppe.

”Vores medlemmer stiller altid op, når politikerne beder om det, og det gør de også denne gang. Men selvfølgelig er der altid en bekymring om, hvorvidt der ender med at være sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Indgår en bataljon i et beredskab i NATO, kan den jo ikke samtidig være udsendt til andre opgaver”, siger Flemming Vinther.

Han hæfter sig dog ved, at det i forsvarsforliget er aftalt, at forsvaret skal styrkes med op til 1000 ekstra soldater, og han opfordrer til fremrykke de bevillinger, der skal finansiere mere mandskab.

”Vi vil selvfølgelig holde skarpt øje med, at løfterne om flere soldater bliver opfyldt, og at det sker i det tempo, som de nye opgaver kræver”, siger Flemming Vinther.

”Men det er også vigtigt, at der i endnu højere grad kommer fokus på fastholdelse i forsvaret. Vi ser en alt for stor afgang, fordi vores medlemmer løber for hurtigt, har problemer med at få den relevante udrustning og ikke oplever, at ledelsen har tilstrækkeligt fokus på at sikre en god hverdag. Det skal der gøres noget ved. Hvis folk forsvinder, stort set samtidig med at de er færdiguddannet indenfor deres speciale, hjælper det ikke meget at styrke rekrutteringsindsatsen. Så fastholdelsen er afgørende for at kunne løse både de nuværende og ikke mindst de fremtidige opgaver”, siger Flemming Vinther.

Læs mere om den sikkerhedspolitiske pakke her