Det ER nyt med en skarp indsættelse på dansk jord

Der ER tale om en ny situation, når HKKFs medlemmer patruljerer i kampuniform og med skarpladte foran Synagogen i København og ved grænsen. Det fastslår HKKFs formand Flemming Vinther, der står fast på, at honoreringen skal afspejle opgaven – i denne som i alle andre opgaver, soldater sendes ud i.
19. oktober 2017

”De opgaver, vi nu ser i København og ved grænserne, er reelle skarpe indsættelser – nationalt ­– af hæren.  Det er ikke bare ’daglig tjeneste’ forlagt til synagogen i København eller grænsen ved Kruså. Det her er en skarp indsættelse, som må anses for at være højrisiko”, siger Flemming Vinther.

”De medlemmer, som står ved de jødiske institutioner, er første linje i et eventuelt angreb, og det må også formodes, at transport af tilbageholdte og en grænsekontrol, der nu tager udgangspunkt i terror, må høre til kategorien ’skarpe indsættelser’”.

HKKF har derfor krævet forhandlinger med FPS om vilkårene for indsættelsen. FPS har meddelt, at opgaven vil blive honoreret med sædvanlig løn og i øvrigt på tjenesterejsevilkår, men det er langt fra tilstrækkeligt, mener HKKF.

”Vi ønsker en anerkendelse af, at der er tale om en skarp opgave i en form, som vi ikke tidligere har løst nationalt.  Desuden indebærer indsættelsen en øget belastning af familien, da man nu i tre-fire måneder, skal køre i treholdsskift. Der skal altså – igen – tilpasses familiemønstre i forhold til pasning af børn, husdyr, fritidsaktiviteter osv,” siger Flemming Vinther.

Han undrer sig over at forsvaret tilsyneladende selv har skiftet holdning til honoreringen af opgaven – samtidig med, at den er blevet mere skarp:

”Forsvaret varslede selv sidste år, at en aktivering af mandskabet til modtagecentrene ville ske på de vilkår, vi kender fra beredskabsaftalen. Det er derfor uforståeligt, at det skal være bedre honoreret at bistå politiet i en lejr, end det er at stå i første linje”.

HKKF og FPS har afholdt et indledende møde, og forhandlingerne fortsætter i næste uge.

”Jeg ser frem til forhandlingerne, og jeg forudser da, at vi møder en arbejdsgiver som i respekt for, at vi ikke kan konflikte vores krav igennem, vil være positivt indstillet for at finde løsninger og imødekomme vores krav. Vores krav er fuldstændig i tråd med, hvad man ser andre steder på arbejdsmarkedet, hvor ledelsen ændrer og omlægger medarbejdernes vilkår”, siger Flemming Vinther.

Flemming Vinther har været i DR1 morgen kl. 6.40 i dag, og dr.dk harinterviewet ham til denne artikel:

Soldaterformand kræver mere løn til soldater i gaderne