Digital post fra a-kassen

Fra 1. december 2016 sender HKKFs a-kasse post via ”Mit Arkiv” på mit3f.dk. Derfor sender 3F nu SMS’er og mails om, at du skal opdatere dine kontaktoplysninger på www.mit3f.dk for at få din post og dine ydelser til tiden.
01. november 2016

 

Sådan gør du

Du opdaterer dine kontaktinformationer og finder din mail ved at logge på www.mit3f.dk med NemID.

Når du er logget på, finder du din digitale postkasse under menupunktet ”Mit Arkiv”.

Vær især opmærksom på, om du har angivet korrekt mobilnummer og korrekt mailadresse.

Hvilke breve sendes digitalt

Fra 1. december 2016 sender vi breve om manglende kontingentbetaling samt rykker- og slettebreve til ”Mit Arkiv” på mit3f.dk.

Når ordningen udvides til flere områder, sender vi en meddelelse til din digitale postkasse ”Mit arkiv” på mit3f.dk.

Det er dit ansvar at tjekke post

Når der er post til dig, sender vi en besked til den e-mail, du har oplyst til os. Vi sender også en sms til dit mobilnummer.

Digital post har den samme retsvirkning som et fysisk brev. Derfor er det meget vigtigt, at du tjekker din digitale post og reagerer, hvis vi sender dig post, som du skal svare på. Reagerer du ikke, kan det have konsekvenser for dit medlemskab og din ret til dagpenge og efterløn.

Er du ledig? Tjek din post dagligt

Det er særligt vigtigt, at du dagligt holder dig orienteret på mit3f.dk, hvis du er ledig. Overser du vores digitale post, kan det betyde, du mister ret til ydelser i en periode.

Hvis du får ny e-mailadresse eller nyt mobilnummer

Husk at sørge for, at vi til enhver tid har din korrekte e-mailadresse og det rigtige mobilnummer, så du får besked, når der er post til dig. Du ændrer oplysninger om e-mail, mobilnummer med mere under ’Min Profil’ på mit3f.dk.

Vi hjælper, hvis teknikken driller

Hvis du har problemer med at åbne den digitale post eller at få adgang til postkassen, kan det skyldes dine internetindstillinger. For hjælp til at rette indstillingerne kan du altid ringe på 70300300 eller skrive til 3f@3f.dk.

Har du problemer med dit NemID, skal du kontakte NemID support på tlf. 72 24 70 50.

Hvis der er problemer med 3Fs IT

Er der nedbrud af driften, oplyser vi det, så hurtigt vi kan, på mit3f.dk.

Hvem kan blive fritaget fra Digital Post?

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget. Du skal opfylde mindst et af disse kriterier:

  • Ikke adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller på dit opholdssted
  • Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Er registreret som udrejst af Danmark
  • Er blevet hjemløs
  • Har sproglige vanskeligheder
  • Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

For at blive fritaget fra Digital Post fra 3F og 3FA skal du henvende dig til HKKFs a-kasse og oplyse, hvilket kriterie du er omfattet af på aks@hkkf.dk eller med post til HKKF A-kasse, Borgergade 101A, 8600 Silkeborg.