Din løn stiger med 1,5 procent – måske

Fra 1. december stiger din løn med 1,5 procent, sådan som det blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015. Stigningen gælder for alle statsansatte.
28. november 2017

Det er dog usikkert, om stigningen varer ved. Ved overenskomsten blev der indført et loft for den statslige lønudvikling, som betyder, at lønnen ikke må stige mere end på det private arbejdsmarked. Hvis det sker, vil det blive modregnet i de generelle lønstigninger. Det kaldes for privatlønsværnet.

Det kan dog tidligst beregnes i januar 2018, om der skal foregå en modregning i de 1,5 procent.

Moderniseringsstyrelsen har derfor meddelt, at lønnen stiger med 1,5 procent pr. 1. december. Hvis det senere viser sig, at der på grund af privatlønsværnet skal ske en modregning, vil det først ske, når beregningen har fundet sted og altså ikke med tilbagevirkende kraft.

Så indtil videre kan du se frem til 1,5 procent mere i løn, men desværre kan vi ikke udelukke at der kommer en regulering senere.

Dette er ikke en situation, vi som organisation har ønsket, men desværre en konsekvens af arbejdsgiverens meget ultimative krav fra OK15 om et privatlønsværn.