fkit

Dommer gav FPS medhold i snævrest mulige fortolkning af aftale

I 2017 anlagde HKKF en voldgiftssag om tillæg til Informatikteknikere. Sagen er nu afgjort, og dommeren gav Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) medhold i den snævrest mulige fortolkning af aftaleteksten. HKKF er ærgerlig over at have tabt sagen og uforstående overfor, at FPS ikke vil honorere en eftertragtet gruppe, der er svær at fastholde.
21. juni 2019

Det handler sagen om

Da HKKF og FPS indgik aftalen om tillæg til IT-informatikteknikere i 2000, valgte forsvaret betegnelsen Informatiktekniker for den militære uddannelse, der svarede til den civile Datamekaniker.

Den militære uddannelse eksisterede kun kortvarigt, og den civile uddannelse har gennemgået adskillige forandringer i takt med udviklingen på it-området. I dag anvender forsvaret således udelukkende personel med de civile 5-6 årige ækvivalerende uddannelser med betegnelser som Datatekniker, Systemoperatør, Datamekaniker, Datafagtekniker og It-tekniker.

Uenigheden mellem HKKF og FPS består i, om kollegaer med de nye uddannelser overhovedet har krav på tillægget og i givet fald fra hvornår.

HKKF fastholder, at medlemmerne skal have tillægget, da deres uddannelser modsvarer de gamle Informatikteknikere. Intentionen med tillægget har altid været at rekruttere og fastholde kollegaer med en længerevarende it-uddannelse svarende til den oprindelige Informatiktekniker/ Datamekaniker.

HKKF har derfor argumenteret, at man bør lægge vægt på aftalens intention om at honorere personel - også under uddannelsen - der gennemfører en uddannelse, der modsvarer den oprindelige Informatikteknikeruddannelser – uanset hvad den civile uddannelse måtte hedde nu om dage.

Forsvaret fastholder, at da aftalen konkret nævner ”Informatikteknikere” og ikke andre uddannelser, er de kun forpligtet til at udbetale tillæg til Informatikteknikere

HKKF om dommen

Nu har dommeren i voldgiftssagen givet FPS medhold i den snævrest mulige tolkning af aftalen. Det ærgrer HKKFs formand Flemming Vinther:

”HKKF har forsøgt alle muligheder for at sikre medlemmerne det tillæg, vi mener, at de har ret til. HKKF respekterer selvfølgelig dommerens afgørelse, men jeg er utroligt ærgerlig over sagen og afgørelsen. Først og fremmest på vegne af de medlemmer, som tager en lang uddannelse for at løse vigtige opgaver for forsvaret. Jeg forstår ikke, at forsvaret anlægger en så principiel og rigid tilgang til honorering af en gruppe medarbejdere, som er en eftertragtet ressource. Ikke bare i forsvaret, men i høj grad også i det private erhvervsliv”.

Dommen betyder, at tillægget til Informatikteknikere kun kan anvendes til de kollegaer, som har den oprindelige uddannelse. Derfor vil HKKF nu indlede forhandlinger med FPS om, hvordan de penge der var afsat til Informatikteknikere (provenuet i den gamle aftale) bedst kan komme medlemmer med en it-uddannelse til gode.

”Det skaber frustration, når forsvarets ledelse den ene dag taler om fastholdelse, og man den næste dag tolker aftalerne så snævert, at man ikke behøver at honorere folk, der tager en lang uddannelse for at kunne løse deres opgaver. Nu er vi spændte på at høre, hvordan forsvaret vil tiltrække og fastholde it-medarbejdere generelt. Vi er selvfølgelig klar til at indgå i konstruktive forhandlinger, der både kommer vores medlemmer og forsvaret til gavn”, slutter Flemming Vinther.

Selve voldgiftssagen løb af stablen den 27. maj og samme dag afgav dommeren sin afgørelse mundtligt. HKKF har afventet at modtaget dommen på skrift, hvilket endnu ikke er sket. Derfor har vi nu valgt at kommunikere selve afgørelsen.

HKKF har orienteret de medlemmer, vi ved er berørte.