Du har ikke krav på at få udbetalt særlige feriedage

HKKF har tidligere skrevet, at du kan få dine særlige feriedage udbetalt. Den tolkning modererer FPS og Moderniseringsstyrelsen nu. Du kan ønske det, men du kan ikke kræve det, lyder det.
24. november 2017

For særlige feriedage gælder følgende regler:

  • De særlige feriedage du optjente i 2016, skal du holde i perioden 1.maj 2017 til 30.april 2018. Præcist hvornår, skal du aftale med din arbejdsgiver. Dog skal arbejdsgiver i udgangspunktet imødekomme dine ønsker til, hvornår du vil holde de særlige feriedage, med mindre det er uforeneligt med tjenesten.
  • Hvis du ikke har en aftale med din arbejdsplads om afvikling af de særlige feriedage inden 1. januar, kan din arbejdsgiver planlægge, hvornår du skal afvikle dem med et varsel på en måned.
  • Som medarbejder kan du også bede om at få udbetalt de særlige feriedage. Det kan du både gøre før ferieårets start og i løbet af ferieåret, dog senest 31. december.

Forvent ikke at få dagene udbetalt

Du kan bede om at få dagene udbetalt, men du har ikke krav på det.

"Arbejdsgiveren ikke kan disponere over de særlige feriedage allerede i september og oktober, når forsvaret laver den første AKOS for 2018. Men Moderniseringsstyrelsen ville ikke give os medhold i, at forsvaret skal have en god grund for at afslå at udbetale dagene”, fortæller Mirjam Spetzler, konsulent i HKKF.

Forsvaret aftaler ikke. De befaler

For Mirjam Spetzler og HKKF er målet ikke, at medlemmerne skal have penge frem for frihed. Tværtimod er målet, at medlemmerne afvikler ferie og frihed løbende, og når det passer det enkelte medlem – sådan som det sker på de fleste andre arbejdspladser.

”Mange af vores aftaler beror på, at medarbejderen og arbejdsgiveren lokalt aftaler, hvordan ferie og andet fravær planlægges. Men mange steder i forsvaret aftaler man ikke – her befaler chefen. Og ofte befaler chefen, at medlemmerne er meget væk i månedsvis for så at blive sendt hjem på ferie og afspadsering 6-8 uger om sommeren og op til jul. Og selv om det kan være dejligt med en lang ferie, så vil rigtig mange af vores medlemmer altså hellere have fri samtidig med deres familie og venner”, fastslår Mirjam Spetzler.

Derfor anbefaler hun fortsat, at du er tydelig overfor din chef om, hvornår du ønsker at bruge dine særlige feriedage – vel vidende at du ikke kan tvinge ham til at indgå en aftale om, at du får det, som du ønsker det.

Udbetaling af merarbejde

Og hvis du ikke ønsker de meget lange ferie, så kan du stadig få dit merarbejde udbetalt frem for at pulje det til afspadsering i de stille perioder.

”Når det gælder merarbejde, så har medarbejderen fat i den lange ende, for her er reglen nemlig, at merarbejdet skal afvikles det følgende kvartal, og kan det ikke lade sig gøre, har du ret til at få det udbetalt. Kun hvis chef og medarbejder aftaler det, kan merarbejdet udskydes og afvikles i store klumper. Hvis du ikke vil gemme dit merarbejde, men hellere vil have det udbetalt, kan du altså bare lade være med at aftale at udskyde afviklingen. Så her er det til medarbejderens fordel, at det skal aftales, og at der skal to til en aftale”, forklarer Mirjam Spetzler.

 

Læs mere om merarbejde her

Spørgsmål

Har du spørgsmål om særlige feriedage eller merarbejde så kontakt Mirjam Spetzler på ms@hkkf.dk eller telefon 33 43 21 62