veteran

Dyrt for veteraner, når kommuner fejllæser loven

HKKF har fået medhold i en klage over en sag, hvor Københavns Kommune modregnede en veterans erstatning for tab af erhvervsevne i hans ressourceforløbsydelse. Veteranen har nu fået tilbagebetalt ca. 140.000 kr. HKKF Livlinen frygter, at flere veteraner bliver uretmæssigt modregnet i deres arbejdsskadeerstatning.
13. november 2018

Veteranen har fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Derfor får han en løbende erstatning for tab af erhvervsevne. Problemet opstod, da han kom i et ressourceforløb i Københavns Kommune.

”Veteranen har ret til at få udbetalt en ressourceforløbsydelse. Men Københavns Kommune modregnede hans erstatning for tab af erhvervsevne, og derfor endte han med at få nul kroner udbetalt i ydelse fra kommunen. Det er i klar strid med loven, som fastslår, at kommunerne skal se bort fra erstatning for tab af erhvervsevne”, siger Lisbeth Brixen fra HKKF Livlinen.

Hun klagede derfor på veteranens vegne over afgørelsen og fik medhold. Derfor har veteranen nu fået tilbagebetalt ca. 140.000 kr., og fremover får udbetalt den ydelse, han har krav på. De 140.000 kr. er den sum, veteranen skulle have haft i ressourceforløbsydelse i perioden 1. august 2017 – 30. september 2018.

”Jeg er glad for, at vi fik medhold i klagen, men det ændrer ikke på, at det har været et enormt hårdt år, veteranen har været igennem. For mig er sagen ekstra kritisabel, fordi det er en sårbar og syg person, der har stået overfor et stort og professionelt system, men hvor systemet ikke har sat sig ordentligt ind i lovgivningen. Det er helt uacceptabelt”.

Er du selv veteran med anerkendt arbejdsskade?

Lisbeth Brixen understreger, at det langt fra er alle kommuner, der laver samme fejl som Københavns Kommune. Men desværre er det heller ikke et enkeltstående tilfælde, fortæller Lisbeth Brixen:

”For kort siden var jeg til møde med en anden veteran i en anden kommune. Her fastholdt en sagsbehandler, at veteranen ikke skulle ønske at komme i ressourceforløb, fordi han så ville blive modregnet i sin erstatning. Det er jo dybt godnat at true med at ramme veteranen økonomisk, oveni købet i strid med loven”.

Hun håber, at historien vil være med til at sikre, at andre veteraner ikke kommer i samme klemme.

”Har du fået erstatning for en arbejdsskade, skal du vide, at du ikke kan modregnes i ydelser fra kommunen. Møder du en sagsbehandler, der hævder det modsatte, så henvis gerne til sagen her og til Lov om aktiv socialpolitik (se faktaboks nederst, red.), hvor det står klokkeklart”, siger Lisbeth Brixen og slutter:

”Har du allerede været udsat for modregning, vil jeg også opfordre til, at du klager over den afgørelse med henvisning til loven og sagen her. Er du nuværende eller tidligere medlem af HKKF, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til HKKF Livlinen, så vi kan hjælper dig”. 

 

Fakta

Det siger Lov om aktiv socialpolitik § 14 stk. 4:

Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

  1. lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
  2. lov om erstatningsansvar,
  3. lov om arbejdsskadesikring eller
  4. lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion