høring

Eksperter: Vend bevisbyrden i sager om PTSD

Det skal være op til myndighederne at føre bevis, når først en speciallæge har erklæret en soldat for PTSD-ramt, lød fra juridiske eksperter under høring på Christiansborg.
04. februar 2020

Det skal være myndighederne, som skal føre bevis i sager, hvor speciallæger har vurderet en soldat som PTSD-ramt, ikke soldaterne som i dag.

Sådan lød det fra juridiske eksperter og politikere torsdag eftermiddag under en høring på Christiansborg arrangeret af SF og Soldaterlegatet:

“Når en speciallæge siger, at man som soldat har været udsat for belastende ting, må man tro på det, og så må det være op til myndighederne, hvordan de vil argumentere imod lægens ord”, sagde Mads Pramming, der er advokat og har repræsenteret flere veteraner i klagesager.

Samme melding kom fra Anders Bloch Ehlers, professor i erstatningsret. Han er eksperten bag den seneste rapport fra Soldaterlegatet, der kom med en særdeles krads kritik af myndighedernes håndtering af veteransagerne, blandt andet fordi myndighederne stiller strengere krav til bevisførelsen og i flere tilfælde har tilsidesat erklæringer fra speciallæger.

“I øjeblikket ligger bevisbyrden på soldaten, og det bør man overveje at ændre med en formodningsregel i tillæg til Særloven. Dette ses i øvrigt mange andre steder inden for erstatningsretten”, lød det fra Andreas Bloch Ehlers.

Både Soldaterlegatet og HKKF har i mange år påpeget problemer med at alt for mange soldater får afvist deres sager trods psykiske problemer i forbindelse med udsendelse i krigszoner, og senest har rapporten fra Soldaterlegatet dokumenteret, at myndighederne i flere tilfælde bryder loven i sagsbehandlingen.

AES og Ankestyrelsen afviste kritikken under høringen. Her mener man, at myndighederne - bortset fra at kunne kommunikere bedre - følger reglerne i deres afgørelser, selv de tilsidesætter speciallægeerklæringer.

Konsulent og jurist i HKKF, Åse Lindman, har arbejdet med veteranernes arbejdsskadesager i årevis og var også til stede under høringen.

“Som jurist tænker jeg, at det er trist, at en lovændring er nødvendig for at få myndighederne til at agere anderledes. Men vi kan tilsyneladende ikke få dem i tale på anden vis, og det er ærgerligt”, siger Åse Lindman.

Næstformand i HKKF, Kurt Brantner, er vred over, hvor mange veteraner, der er blevet snydt i behandlingen af deres sager. Også han bakker op om en formodningsregel.

“Det er logisk for enhver, at hvis du kommer med et antal speciallægeerklæringer, ja så er der noget om snakken. Det må række. Hvad er det, man skal forsvare med yderligere? Myndighederne bruger deres egne læger, som ikke engang taler med vidner eller andre læger, som tidligere har behandlet sagen. Det er jo helt galt”, sagde Kurt Brantner.

Anne Berthelsen, forsvarsordfører for SF sagde, at hun nu vil holde beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren op på, at der skal ske noget.

“Vi skal vende bevisbyrden om. Men det er ikke nok, vi skal se på, hvordan myndighederne behandler sagerne”, lød det fra Anne Berthelsen.

Af Erik Holm