Ekstraordinær kongres 2. december 2019 kl. 10 i Vingsted

Et flertal af forbundsbestyrelsen bestående af Kurt Almestrand, Lillan Knærkegaard, Jørgen C. Pedersen, Henrik Bording, Finn Falck, Jan Lings, Morten Ravnsbæk Olsen, Henrik Holm og Tom Block Larsen har på et ekstraordinært møde i forbundsbestyrelsen 18. november udtalt deres mistillid til forbundsformanden.
20. november 2019

Forbundsformanden har afvist at imødekomme flertallets kritik og har ikke været villig til at træde tilbage.

Forbundsbestyrelsen har derfor indkaldt til en ekstraordinær kongres med henblik på at tage stilling til det udtalte mistillidsvotum, herunder valg til forbundsformand.

Den ekstraordinære kongres indkaldes jf. forbundets vedtægter § 6.

Anmeldelse af kongresdelegerede skal ske hurtigst muligt og senest den 29. november 2019 kl. 13:00 på denne blanket