HKKFs formand Flemming Vinther

Endnu en umulig opgave til forsvaret

Forsvaret skal i løbet af det næste halve år finde ’effektiviseringer’ for 950 millioner kroner for at dække hullet i kassen. De 600 millioner skal komme direkte fra det operative område. HKKFs formand Flemming Vinther er dybt bekymret for konsekvenserne.
24. januar 2017

Besparelser på knap en milliard kroner vil have store konsekvenser, og det harmonerer ikke med politikernes ønske om et mere robust forsvar, siger HKKFs formand Flemming Vinther:

”Sat på spidsen kan politikerne spare hele forsvarsbudgettet, hvis de vil. Men det får konsekvenser for Danmarks evne til sammen med vores allierede at forsvare vores fælles fred og sikkerhed. Hvis politikerne ønsker et mere robust forsvar, så er vejen ikke at skære en lille milliard i et forsvar, som i forvejen er presset af besparelser på næsten tre milliarder”.

Reaktionen fra Flemming Vinther kommer efter, at forsvaret sætter gang i budgetanalyser, som inden sommer skal munde ud i forslag til effektiviseringer for i alt 950 millioner kroner.

Pengene skal findes indenfor tre områder (se også faktaboks nederst):

 • 600 millioner på det operative område
 • 250 millioner indenfor understøttende materiel og IT
 • Og 100 millioner indenfor øvrige tværgående driftsydelser

"Hvis politikerne ønsker et mere robust forsvar, så er vejen ikke at skære en lille milliard i et forsvar, som i forvejen er presset af besparelser på næsten tre milliarder"

En bunden opgave

Budgetanalysen af det operative område er en del af det nuværende forsvarsforlig og som sådan en bunden opgave. Flemming Vinther forstår godt, at politikerne vil have vished for, at alle midler i forsvaret bliver brugt godt og klogt, før man beslutter at øge budgettet:

”Jeg vil ikke afvise, at der er steder, man kan gøre det endnu smartere end i dag. Men den rigtige måde er ikke at have facit på forhånd. Man bør gå ind i en analyse med et åbent sind. Hvis der kan spares 950 millioner uden konsekvenser – ja, så bør forsvaret naturligvis gøre det. Hvis der modsat kun kan spares 100 millioner eller slet ingenting – ja, så må det jo være budskabet til politikerne”.

Flemming Vinther er bekymret over, at forsvaret har valgt en hurtig og lukket proces, hvor målet er givet på forhånd, og resultaterne forelægges politikerne, uden at de har været diskuteret udenfor en meget snæver kreds.

”Jeg frygter, at forsvaret loyalt finder løsninger, der på papiret kan indfri målene, men som viser sig umulige at gennemføre i praksis. Jeg kan fx ikke forestille mig, at der er 600 millioner i den operative struktur, som kan skæres væk uden konsekvenser”, siger Flemming Vinther.

Hokus pokus – fra minus til plus

Effektiviseringsmålene svarer stort set til de 840 millioner, forsvaret fremover vil mangle for at kunne løse samme opgaver som i dag. Det er penge, politikerne allerede har besluttet at bruge til bl.a. kampfly, merudgifter til PTSD og terrorbekæmpelse. Nu skal forsvaret altså pege på, hvor man kan finde det beløb og lidt til i det eksisterende budget.

”Det er fint, at det er slået fast, at der mangler 800 millioner kroner i det kommende forsvarsbudget. Men det svarer til, når hunden spiser af egen hale, at forsvaret skal finde hele beløbet indenfor det eksisterende budget”, siger Flemming Vinther og fortsætter:

”Der har kørt en kæmpe ’besparelses-støvsuger’ hen over forsvaret de sidste fire år, hvor der er sparet tre milliarder. Besparelser på yderligere næsten en milliard vil betyde et langt mindre robust forsvar end i dag, og hvis det vil bliver udgangspunktet for et kommende forlig så er jeg voldsomt bekymret.

Ønsker en åben diskussion

For Flemming Vinther er det afgørende, at politikerne er åbne om deres mål og ambitioner for forsvaret. Og at eventuelle besparelser sker ud fra en åben diskussion.

”HKKF har peget på, at der kan spares mange millioner ved kun at uddanne det antal værnepligtige, som forsvaret reelt har brug for eller ved at indføre en enstrenget vedligeholdelsesstruktur. De elementer ser ikke ud til at være en del af budgetanalysen. Det kan man undre sig over. Vi tager gerne diskussionen om at gøre tingene anderledes, men jeg er dybt bekymret for, at man her haster nogle besparelser igennem, som kan få meget store konsekvenser”.

”HKKF har peget på, at der kan spares mange millioner ved kun at uddanne det antal værnepligtige, som forsvaret reelt har brug for eller ved at indføre en enstrenget vedligeholdelsesstruktur".

Forsvaret har allerede sparet knap tre milliarder i indeværende forlig. Her var budskabet, at det skulle ske ’uden konsekvenser for de operative kapaciteter’, men tidligere forsvarschef Peter Bartram har fastslået, at det har alligevel haft ’indirekte operative konsekvenser’.

Denne gang skal budgetanalyserne pege på effektiviseringer, der ’ikke i nævneværdig grad begrænser Forsvarets evne til at løse opgaver i national eller international sammenhæng’.

”Direkte oversat betyder det, at man er indstillet på at begrænse forsvarets evne til at løse opgaverne. Det står i direkte modstrid til meldingerne om, at forsvaret skal styrkes og være mere robust og udholdende. Derfor er det vigtige spørgsmål: Hvad er det for et forsvar, politikerne ønsker? Og er de villige til at betale for det?”, siger Flemming Vinther.

Fakta

Baggrund

Baggrunden for budgetanalyserne er, at politikerne har besluttet merudgifter på 841 millioner kroner i 2022 i forhold til det nuværende forsvarsforlig. I 2020 vil der mangle:

 • Kampfly: 400 mio.
 • Merudgifter til PTSD: 121 mio.
 • Styrket indsats mod terror: 130 mio.
 • Tilbageruldning af besparelser på beredskabsområdet: 80 mio.
 • Mindreprovenu i nuværende forsvarsforlig: 85 mio.
 • Minimumsdrift af Grønnedal: 25 mio.

De tre budgetanalyser

Forsvaret skal pege på effektiviseringer for 950 millioner kroner indenfor tre områder:

Det operative område: 600 mio.

Her skal bl.a. kortlægges:

 • Stabe og kommandoer
 • De operative enheder
 • Udgifter i forbindelse med udsendelser
 • Uddannelsesområdet
 • Logistisk støtte

Understøttende materiel- og IT-området: 250 mio.

Her skal kortlægges:

 • Produktionskæden på materielområdet
 • Produktionskæden på IT-området
 • Forsyningsområdet
 • Stab og tværgående funktioner i FMI

Øvrig, tværgående driftsydelse: 100 mio.

Her skal kortlægges:

 • Brug af konsultydelser
 • Personalerelaterede indkøb og ydelser
 • Indkøbsvolumen af ikke militære varegrupper
 • Udgifter i forbindelse med interne og eksterne uddannelser
 • Øget brug af administrative fællesskaber

Tidsplan

 • Frem til april skal de tre områder kortlægges
 • Fra april til august skal udvalgte områder analyseres
 • Medio september skal bruttokatalog med konkrete effektiviseringstiltag præsenteres i en rapport