Flagdag

Endnu en veteran får medhold i retten og anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade

Ifølge retten i Sønderborg var det forkert, da Ankestyrelsen i 2014 ikke ville anerkende en veterans PTSD som en arbejdsskade. Jurist fra HKKF undrer sig dog over, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at slæbe myndighederne i retten.
20. november 2020

Af Emil Arenholt Mosekjær

På trods af op til flere speciallægeerklæringer, der slog fast, at en dansk veteran fra Cypern og Kroatien havde udviklet PTSD som følge af sine udsendelser, afviste Ankestyrelsen i 2014 af anerkende diagnosen som en arbejdsskade.

De mente ikke, at der var en tidsmæssig sammenhæng imellem missionerne og udviklingen af symptomer, og mente heller ikke der var dokumentation for, at han havde været udsat for tilpas store belastninger under sin INTOPS. Nu har retten i Sønderborg dog givet den pågældende veteran ret i, at Ankestyrelsens beslutning var forkert. Det skriver Soldaterlegatet

Retten lægger vægt på, at Ankestyrelsen i sin tid traf sin beslutning på et fejlagtigt grundlag - blandt andet ved at de kun baserede afgørelsen på deres egen eksperts vurdering, ikke en speciallægeerklæring vedrørende veteranen.

Desuden henviser retten til en analyse fra 2019 foretaget af professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers fra Københavns Universitet, der har undersøgt Ankestyrelsens vurderinger i sager om veteraner med PTSD. Han slår fast, at der er så store problemer forbundet med dem, at samtlige afgørelser bør revurderes.

"Det [kan] samlet konkluderes, at der kan rettes alvorlig kritik mod myndighedernes behandling af belastningskriteriet," som der står i rapportens konklusion.

Jurist: Spild af penge og tid
Allerede i juni slog Vestre Landsret i en lignende dom fast, at Ankestyrelsen også her havde truffet en forkert afgørelse. Denne sag handlede om en Balkan-veteran, hvis PTSD-diagnose Ankestyrelsen ikke ville anerkende som en arbejdsskade. Her var underkendte retten ligeledes styrelsens afgørelse.

Domme som disse er vigtige, da de er med til at skabe præcedens for, hvordan lignende sager vil blive afgjort. Og ifølge advokat Mads Pramming, der førte den netop afgjorte sag i Sønderborg, sender begge domme et klart budskab:

"Hvis lægerne siger, at en veteran har PTSD, så kan man (Ankestyrelsen, red.) ikke afvise sagen med henvisning til en eller anden praksis man selv har opfundet," siger han til Soldaterlegatet.

Hos HKKF glæder jurist Åse Lindman sig over dommen, men undrer sig over, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at føre sager som disse.

"Flere uvildige eksperter har gang på gang underkendt den førte praksis, og jeg forstår ikke, hvorfor Ankestyrelsen fortsætter med den. Det er udmattende for veteranerne at skulle kæmpe mod myndighederne, og det er derudover et værre spild. Der er mange andre ting, man kunne bruge tiden og pengene på," siger Åse Lindman.