Enighed mellem HKKF og FPS om opgaver i relation til COVID-19

På baggrund af drøftelser mellem HKKF og FPS er vi nået frem til en fælles forståelse om hvilke aftaler, der anvendes i forbindelse med opgaver, der løses i relation til COVID-19.
25. marts 2020

Det betyder, at der nu er fælles forståelse om, at man kan indsættes på tre forskellige måder i forbindelse med COVID-19:

Almindelig tjeneste:
Medarbejdere kaldes tilbage fra arbejde i hjemmet til at løse almindeligt forekommende opgaver på garnisonen, man kan også blive sendt på opgaver uden for garnisonen som hverken er grænsekontrol eller beredskabstjeneste. Det vil være på tjenesterejsevilkår, der vil foregå som normalt.

Grænsekontrol:
Medarbejdere indsættes til udvidet grænsekontrol. Her vil tjenesten være omfattet af Gefionaftalen, altså på tjenesterejsevilkår og man får udbetalt Gefiontillægget.   

Særlig beredskabstjeneste:
Medarbejdere, der bliver sat på særligt beredskab til støtte for andre myndigheder, vil være omfattet af aftalen om særlig beredskabstjeneste.

Herudover er der tjenestesteder, der omlægger vagttjenesten til 24-timers vagter for at minimere smittespredning, men alligevel skal opretholde de nødvendige operative beredskaber. Det eneste sted, HKKF lige nu er bekendte med, at der er sket vagtomlægning, er på Bornholm. Så er der andre steder, det er sket, vil vi meget gerne høre om det.

Ved vagtomlægning til 24-timers vagter er man også omfattet af aftalen om særlig beredskabstjeneste.
 
Vi er i daglig kontakt med HKO, FKO og FPS, men vi kan ikke være helt sikre på at vi får alle informationer fra dem, ikke nødvendigvis af ond vilje, men bare fordi tingene går så stærkt derude, derfor hører vi også meget gerne fra jer, om hvad der sker derude.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Michael Jensen, tlf. 33 43 21 66, mail mj@hkkf.dk, eller Mirjam Spetzler, tlf. 33 43 21 62, mail msp@hkkf.dk.