”Vores holdning har hele tiden været, at der ikke er behov for særlige retningslinjer for forsvarets ansatte. Offentligt ansatte har ytringsfrihed, og den frihed gælder selvfølgelig også for forsvarets ansatte. Punktum. Jeg er glad for, at vi alle deler den opfattelse”, siger Vinther.

Enighed om ytringsfrihed i forsvaret

De ansatte i forsvaret har samme ret til at ytre sig som alle andre offentligt ansatte. Også når de er kritiske. Og også når de er i uniform. Det er forsvarets ledelse og de faglige organisationer enige om, og dermed afsluttes den polemik, der fulgte i kølvandet på den netop afgåede forsvarschefs uheldige udtalelser om ytringsfrihed i forsvaret.
12. januar 2017

HKKFs formand Flemming Vinther er tilfreds med, at sagen nu er landet i fuld enighed mellem ledelse og medarbejdere. Han er særligt tilfreds med, at alle er enige om, at ansatte i forsvaret har præcis samme rettigheder som andre offentligt ansatte, og at der derfor ikke er behov for udarbejdelse af særlige retningslinjer for soldater.

Det var ellers hensigten med de drøftelser, som tidligere forsvarsminister Peter Christensen inviterede de faglige organisationer til i juni 2016.

”Vores holdning har hele tiden været, at der ikke er behov for særlige retningslinjer for forsvarets ansatte. Offentligt ansatte har ytringsfrihed, og den frihed gælder selvfølgelig også for forsvarets ansatte. Punktum. Jeg er glad for, at vi alle deler den opfattelse”, siger Vinther.

Skarp kritik fra ombudsmanden

Polemikken om ytringsfrihed i forsvaret eksploderede i marts 2016, hvor den nu afgåede forsvarschef Peter Bartram under et møde på Flyvestation Karup sagde, at han havde til hensigt at fyre medarbejdere, som han synes var illoyale.

De faglige organisationer, herunder HKKF, tog skarpt afstand fra udtalelserne, og ombudsmanden gik ind i sagen. Efter en undersøgelse udtalte ombudsmanden skarp kritik og kaldte Peter Bartrams udtalelser ”meget kritisable”. Ombudsmanden bad samtidig forsvarsministeren sikre, at de ansatte i forsvaret ikke er i tvivl om, at de har frihed til at ytre sig frit om deres arbejdsplads – også i kritiske vendinger.

Ytringer med eller uden uniform?

På baggrund heraf inviterede daværende forsvarsminister Peter Christensen de faglige organisationer til en drøftelse af, om der evt. skulle udarbejde retningslinjer for de ansattes ytringsfrihed. Samtidig gav han udtryk for, at et element i retningslinjerne burde være, at soldater ikke ytrer sig privat, når de bærer uniform. Men enigheden om, at der ikke skal udarbejdes særlige retningslinjer, betyder også, at soldater fortsat kan ytre sig i uniform.

”Jeg er tilfreds med, at diskussionen om et uniformsforbud er afsluttet. Forsvarets ansatte har ytringsfrihed. Med uniform og uden uniform. Og så er den ikke længere”, siger Flemming Vinther.

Debatkulturen er afgørende

Forsvarets ledelse og de faglige organisationer er enige om, at ytringsfrihed for de ansatte i forsvaret er fuldt belyst og beskrevet i en vejledning, justitsministeriet udsendte i oktober 2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed.

”Nu bør der ikke herske nogen tvivl om ytringsfriheden i forsvaret. Det, som både vi og ikke mindst forsvarets ledelse nu skal have fokus på, er at understøtte en levende og åben kultur i forsvaret, hvor det både er legitimt og velset, at medarbejderne rent faktisk bruger deres ytringsfrihed”, siger Flemming Vinther.

Læs ”Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed” på justitsministeriets hjemmeside