Forsvarets ansatte har en fælles kronik i Jyllandsposten den 29. december

Et stærkt værn om Danmark - udsat på ubestemt tid?!

I dagens kronik i Jyllands-Posten opfordrer forsvarets ansatte i fællesskab politikerne til at færdiggøre forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.
29. december 2017

Med overskriften ”Et stærkt værn om Danmark” præsenterede Regeringen den 11. oktober 2017 sit udspil til det kommende forsvarsforlig. 

Udspillet var længe ventet af forsvarets medarbejdere, som har måtte lægge ryg til ikke så lidt i indeværende forlig, der indebar årlige besparelser i milliardstørrelsen. Og som siden begyndelsen af 2017 på den ene side har været underlagt en budgetanalyse, der skulle finde besparelser på endnu en milliard, og på den anden side har hørt politiske løfter om et ”substantielt løft af forsvaret”. Regeringens udspil indeholder da også både besparelser og investeringer. 

Siden fremlæggelsen har forsvarets medarbejdere ventet i spænding på det endelige forlig og på svaret på, om forsvaret reelt bliver styrket, og hvordan fremtiden ser ud for den enkelte. Den 1. november 2017 udtalte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til Børsen, at forhandlingerne skred frem, og at han forventede forliget i hus medio november. Dette skete ikke. 

På nuværende tidspunkt står det klart, at det kommende forsvarsforlig ikke bliver indgået før engang i (starten af?) 2018 – til trods for at det nuværende forsvarsforlig udløber den 31. december 2017. Og det står også klart, at forsvarsforliget bliver koblet sammen med forhandlingerne om en skattereform og yderligere stramninger af udlændingelovgivningen. Det giver ingen mening.  

Forsvarspolitik drejer sig i essensen om at fremme fred og sikkerhed, forebygge konflikter og krig, hævde Danmarks suverænitet og fremme en fredelig udvikling i Verden. Det står i forsvarsloven. Skattepolitik og udlændingepolitik har et helt andet sigte. At blande forsvarspolitik og -forliget sammen med skatte- og udlændingepolitik i en eller anden uigennemskuelig politisk studehandel er ganske enkelt en ”misforstået opgave”. 

Forhandlinger om Danmarks sikkerhed og forsvar kan ikke – og må ikke – blive genstand for forhandlinger, hvor andet end stringente sikkerheds- og forsvarspolitiske overvejelser og hensyn spiller ind. Forsvarspolitik er – eller bør være - et produkt af den sikkerhedspolitiske virksomhed. Det vil skatte- og udlændingepolitik aldrig være. 

Hvad værre er, så har omkring 20.000 ansatte i forsvaret i månedsvis ventet på forsvarsforliget. Alle ansatte i forsvaret ved, at der kommer ændringer og omstruktureringer, sandsynligvis væsentlige. Alle ved, at forsvarsforliget sandsynligvis kommer til at berøre dem i større eller mindre grad. Alle venter i en blanding af spænding og usikkerhed. De 20.000 ansatte er nu vidner til, at deres fælles arbejdsplads - og fremtid - er viklet ind i et uigennemskueligt politisk spil om skatte- og udlændingepolitik.  Og alle ansatte i forsvaret kan nu sætte sig til julebordet med uvisheden om deres fremtid hængende over hovedet.

Det er ikke godt nok – langt fra – og særligt ikke i en situation, hvor forsvaret har udfordringer mht. rekruttering og fastholdelse (og måske særligt i visse personelgrupper), og hvor de seneste HR-målinger fra forsvaret tegner et relativt dystert billede. 

Derfor:

Få nu forsvarsforliget på plads. Og det uden at blande det sammen med forhandlinger om skat og udlændinge. Det skylder I forsvaret. Det skylder I de mange tusinde, der gør tjeneste i Forsvaret og Hjemmeværnet. Og det skylder I Danmark.  

Fakta

Kronikken er skrevet af:

Flemming Vinther, Formand Hærens Konstabel- og Korporalforening

Jesper K. Hansen, Formand Centralforeningen for Stampersonel

Niels Tønning, Formand Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Maria Vang Knudsen, Præsident Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark

Flemming Rytter, Formand Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd

Peter M. Andersen, Formand Folk & Sikkerhed