Få overblik over din pension

Din pensionsordning består af forskellige dele. De optjenes efter forskellige principper og administreres i forskellige selskaber. I denne oversigt hjælper vi dig med at få et overblik over, hvordan din pensionsordning er sammensat, og hvor du skal henvende dig for at få mere at vide.
12. juni 2019

 

Korttidskontrakt (K35)

Når du er ansat på korttidskontrakt, er din pension sammensat af:

 • Arbejdsmarkedspension (også kaldet minipension) af din grundløn
 • Bonusordning af din grundløn
 • Tillægspension af dine tillæg

Arbejdsmarkedspension (minipension)

Minipensionen er på 7,26 procent af din grundløn.

Du får minipension, når du:

 • er fyldt 20 år
 • har været ansat i 9 måneder (HRU-tiden medregnes i de 9 måneder, men ikke HBU-tiden)

Minipensionen udbetales løbende, når du når den pligtige afgangsalder.

Hvis du forlader forsvaret forinden, kan du vælge at beholde pensionsopsparingen hos HKKF Fonde, eller du kan få den flyttet til en anden arbejdsmarkedspensionsordning.

Minipensionen administreres af HKKF Fonde. Kontakt: tlf. 21 27 00 14, mail fondene@hkkf.dk

Bonus

Bonus er på 10 procent af din grundløn.

Du får bonus, når du har været ansat i forsvaret i 18 måneder. Både HBU- og HRU-tiden medregnes i de 18 måneder.

Din bonus kan udbetales, når din korttidskontrakt ophører, uanset om du forlader forsvaret eller overgår til langtidskontrakt.

Bonus administreres af Velliv. Kontakt: tlf. 55 47 11 25, mail hkkf@velliv.dk

Tillægspension

 Udover din basisløn får du forskellige tillæg. Du får pension for de fleste af dem.

Du får 18 procent i pension af militærtillægget. Øvrige funktions- og kvalifikationstillæg giver 15 procent i pension med mindre andet er aftalt. Du kan se den samlede oversigt over centralt aftalte tillæg og om de er pensionsgivende eller ej, på hkkf.dk/løn

Tillægspension udbetales løbende, når du når den pligtige afgangsalder.

Hvis du forlader forsvaret forinden, kan du vælge at beholde pensionsopsparingen hos HKKF Fonde, eller du kan få den flyttet til en anden arbejdsmarkedspensionsordning.

Tillægspensionen administreres af HKKF Fonde. Kontakt: tlf. 21 27 00 14, mail fondene@hkkf.dk

 

Langtidskontrakt (K62/63)

Når du er ansat på langtidskontrakt, er din pension sammensat af:

 • Arbejdsmarkedspension af din grundløn
 • Tillægspension af dine tillæg

Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspensionen er på 12 procent af din grundløn.

Arbejdsmarkedspensionen udbetales løbende, når du når forsvarets pensionsalder.

Hvis du forlader forsvaret forinden, kan du vælge at beholde pensionsopsparingen hos Sampension, eller du kan få den flyttet til en anden arbejdsmarkedspensionsordning.

Arbejdsmarkedspensionen administreres efter 1. januar 2019 af Sampension. For dig betyder skiftet af pensionsselskab fra Velliv til Sampension at:

 • pensionsindbetalinger fra 1. januar 2019 og frem indsættes på din konto i Sampension
 • pensionsindbetalinger fra dit ansættelsestidspunkt og til 31. december 2018 står stadig på din pensionskonto i Velliv. Du kan flytte din opsparing fra Velliv til Sampension uden omkostninger i 2019. Kontakt Sampension for nærmere aftale.

Sampension kontakt: 77 55 64 20. Du kan også logge dig på sampension.dk/hkkf med dit NemID og se dine egne oplysninger.

Velliv kontakt: Kontakt: tlf. 55 47 11 25, mail hkkf@velliv.dk

Tillægspension

Udover din basisløn får du forskellige tillæg. Du får pension for de fleste af dem.

Du får 18 procent i pension af militærtillægget. Øvrige funktions- og kvalifikationstillæg giver 15 procent i pension med mindre andet er aftalt. Du kan se den samlede oversigt over centralt aftalte tillæg og om de er pensionsgivende eller ej, på hkkf.dk/løn

Tillægspension udbetales løbende, når du når den pligtige afgangsalder.

Hvis du forlader forsvaret forinden, kan du vælge at beholde pensionsopsparingen hos HKKF Fonde, eller du kan få den flyttet til en anden arbejdsmarkedspensionsordning.

Tillægspensionen administreres af HKKF Fonde. Kontakt: tlf. 21 27 00 14, mail fondene@hkkf.dk

 

Tjenestemandsansættelse

Når du er ansat som tjenestemand har du en tjenestemandspension. Den beregnes ud fra:

 • det løntrin du står på på pensioneringstidspunktet
 • det antal år du har været ansat. Et års fuldtidsansættelse svarer til et pensionsår. Du kan højst optjene 37 pensionsår.

Når du pensioneres ved den pligtige afgangsalder, får du tillagt indtil 10 pensionsår. Desuden får du udbetalt et førtidspensiontillæg, indtil du når folkepensionsalderen.

Hvis du blev ansat som tjenestemand i forsvaret før 1. januar 2007, har du mulighed for at få udbetalt din tjenestemandspension, fra du bliver 60 år – også selv om din pligtige afgangsalder er højere. Hvis du vælger det, bliver din pension livsvarigt reduceret med op til 6 procent, og du får ikke tillagt de op til 10 år til pensionsalderen.

Mere information på tjenestemandspension.dk, hvor du kan logge ind med NemID og se dine egne oplysninger.

 

Har du stadig spørgsmål om din pension?

Kontakt HKKFs konsulenter:

Michael T. Jensen 33 43 21 66, mail mj@hkkf.dk

Mirjam Spetzler tlf. 33 43 21 62, mail msp@hkkf.dk