Ferie

Få styr på regler om ferie

Hvad gør du hvis du bliver syg i ferien? Kan din planlagte ferie blive flyttet? Og hvordan optjener du ret til ferie? Få styr på de vigtigste regler her.
28. juni 2018


Få erstatningsferie, hvis du bliver syg i ferien

Bliver du syg i ferien, skal du huske at give besked til sygemeldingskontoret og kommandokontoret. Du kan nemlig få erstattet din ferie, men først fra det tidspunkt, du har meldt dig syg på arbejdspladsen. Du skal også en tur til lægen og have en friattest (tidligere kaldet en lægeerklæring) gældende fra den dag, du søger om erstatningsferie. Du skal selv betale for dokumentationen.

Husk karensperioden

Der er en ”karensperiode”, hvor du ikke kan få erstatningsferie. Karensperioden udregnes ved, at dine feriedage bliver ganget med 1/5. Har du har optjent 25 feriedage, kan du altså først få erstatningsferie efter din femte sygedag. Har du optjent færre dage, er karensperioden tilsvarende kortere.

Dine sygedage behøver ikke at udgøre en samlet periode, men kan ligge forskudt. Dog skal de ligge inden for samme ferieår. Kan du pga. sygdom ikke nå at afholde erstatningsferien, inden ferieåret er omme, kan du aftale med din chef, om feriedagene kan udbetales eller overføres til næste ferieår.

Husk at gå på arbejde

Når du bliver rask, skal du igen straks melde det til sygemeldingskontoret og til kommandokontoret. Som udgangspunkt skal du møde på arbejde igen, selvom du egentlig skulle holde ferie i den periode. Du kan aftale det med din arbejdsgiver, hvis du ønsker at afholde resten af den planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding.

Syg før ferien – få erstatningsferie

Bliver du syg, før ferien starter (fx om fredagen, hvor ferien starter om mandagen), bliver ferien suspenderet, og du kan holde ferie på et andet tidspunkt. Her skal du selvfølgelig også huske at melde det til sygemeldingskontoret og kommandokontoret med det samme.


Flytning af planlagt og godkendt ferie

Er der under tre måneder til din planlagte ferie, kan den som hovedregel kun flyttes, hvis du selv accepterer det. Ved helt ekstraordinære omstændigheder kan chefen dog aflyse/flytte den allerede aftale ferie, hvis:

  • den situation, der gør det nødvendigt, har været helt uforudsigelig for ledelsen
  • der er tale om væsentlige driftmæssige hensyn (arbejdet kan ikke vente til efter ferieperioden)
  • din deltagelse i opgaverne er absolut nødvendig

Kontakt fra arbejdspladsen under ferie

Du kan godt blive kontaktet få gange under din ferie, hvis der er tale om korte, opklarende spørgsmål. Men der må ikke blive tale om systematiske og talrige henvendelser, og det vil ikke være lovligt, hvis du skal løse egentlige arbejdsopgaver. Er det tilfældet, gælder samme betingelser som for flytning af ferien (se ovenfor).


Ferie og feriedage

Alle lønmodtagere i Danmark har ret til fem ugers ferie ifølge Ferieloven. Derudover sikrer din overenskomst dig fem særlige feriedage. Hvor mange dage du har ret til ferie med løn afhænger af, hvor mange måneder du har været ansat i 2017. Det er især vigtigt for dig, som er værnepligtig eller nyansat i hæren.

Sådan optjener du ferie

Du optjener både ferie og særlige feriedage i kalenderåret, dvs. fra januar til december. Du optjener 2,08 feriedage og 0,42 særlige feriedage hver måned, du er ansat. Det betyder, at du på et år optjener i alt 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage.

Hvornår kan du holde ferie?

Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april, og her bruger du den ferie, du har optjent det foregående kalenderår. Det vil sige, at du fra 1. maj 2018 til 30. april 2019 bruger den ferie og de særlige feriedage, du har optjent fra 1. januar til 31. december 2017.

Du har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden mellem 1. maj og 30. september. Du kan aftale med din chef, hvornår i perioden du skal holde ferie. Hvis I ikke kan blive enige, skal du varsles, tre måneder før du bliver bedt om at holde din hovedferie.

Du skal holde dine særlige feriedage i ferieåret 1. maj-30. april. Hvis du ikke når at holde dine feriefridage før 1. maj 2019, kan du få dem udbetalt, hvis du ikke har en aftale om at overføre dem til næste ferieår.

OBS: For dig som ikke var ansat i 2017

Har du ikke været ansat i 2017 – fordi du fx er værnepligtig eller nyansat – har du ikke optjent ret til betalt ferie og vil blive trukket 4,8 procent af månedslønnen pr. dag du holder ferie. Har du merarbejde, kan du eventuelt aftale med din chef at afspadsere dette i stedet for at holde ferie uden løn.

Du kan også vælge at spørge din chef, om det er muligt ikke at holde ferie eller at holde ferie i kortere tid, fordi du ikke har optjent ret til ferie. Hvis chefen kan finde opgaver til dig, skal du selvfølgelig så møde på arbejde og vil få din normale løn.

Hvis du i 2017 har været ansat hos en anden arbejdsgiver, vil du have feriegodtgørelse på din feriekonto, der kan hæves før, under eller efter du holder ferie. Feriegodtgørelsen erstatter helt eller delvist den manglende løn under ferie.