fv reprmøde 2019

Fastholdelse i fokus

På HKKs repræsentantskabsmøde den 13. november var der fokus på fastholdelse.
20. november 2019

Fastholdelse var et gennemgående tema, da HKKFs formand Flemming Vinther aflagde beretning på forbundets repræsentantskabsmøde. Men det burde det ikke være, indledte formanden med at slå fast:

”Forsvaret er jo den fedeste arbejdsplads med myriader af forskellige jobs, så det burde være let at rekruttere og fastholde folk. I gør en forskel, I leverer sikkerhed i verden – det kan man godt tillade sig at være stolt af”.

Hvordan fastholder vi?

Alligevel er fastholdelse et stigende problem. Derfor har HKKFs bestyrelse opstillet en række krav på den korte, lange og mellemlange bane, som HKKF presser på for at få opfyldt.

”På den lange bane handler det om en erhvervsrettet uddannelse for konstabelgruppen. Det vil være et kæmpe løft, og jeg er sikker på, at det vil påvirke rekruttering og fastholdelse i positiv retning. Her har HKKF ikke bare fået målet om en uddannelse med i forsvarsforliget. Vi har også flyttet holdningen blandt mange i forsvarets ledelse fra skepsis til nu at være positive medspillere”, sagde Flemming Vinther og fortsatte:

”På den mellemlange bane handler det om lokal løndannelse, bedre planlægning, balance mellem arbejds- og privatliv, efter- og videreuddannelse, ordentlige vilkår i forhold til indkvartering, garager og andre fysiske faciliteter, og det handler om en reel seniorpolitik”.

”Her og nu på den korte bane handler det om hverdagen. Her taler vi om ærlig kommunikation, om udrustning og mundering. Også her presser vi på overfor forsvarets ledelse, og vores råd er egentlig ganske simpelt og rimeligt: Sørg for at folk får rettidige og korrekte ydelser. Drop tilgangen ”billigst muligt” i stedet for ”bedst muligt”. Og så handler det om mandskabsbehandlingen – folk skal ganske enkelt behandles ordentligt”, sagde Flemming Vinther.

Faglært soldat

Arbejdet med at udvikle en erhvervsrettet uddannelse på konstabelniveau har stået på siden kongressen i 2016, og der arbejdes stadig intenst på det:

”Tre år kan virke som urimelig lang tid, men i forhold til at etablere en uddannelse fra bunden, er det faktisk kort tid. Arbejdet skrider planmæssigt frem i tæt samarbejde med Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, ligesom både hæren og Forsvarsakademiet er inde over. Lige nu besøger vi udvalgte regimenter. Vi skal finde ud af, hvilke fag der skal ind i en erhvervsrettet uddannelse, og for at kunne det, skal vi først afdække, hvad I allerede bliver undervist i. Det skulle man tro, at hæren allerede vidste, men det gør den altså ikke”, sagde Flemming Vinther og fortsatte:

”Arbejdet tager tid, men det er helt afgørende, for at vi ender med den optimale uddannelse. Arbejdsgruppen barsler med en rapport først i det nye år, og så kan vi for alvor se de konkrete elementer i den nye uddannelse. Når vi er kommet så langt, skal vi forhandle vilkår som kontrakt, lønninger og sammenkobling med øvrige uddannelser som korporal og sergent”.

Et af de spørgsmål, der oftest stilles i forbindelse med den nye uddannelse, er om der er tid i den i forvejen travle hverdag, sagde Flemming Vinther og svarede selv på spørgsmålet:

”Nej, det kræver en anden tilgang. Det skal implementeres i en hverdag, hvor der er respekt for, at I skal have en uddannelse. Heldigvis har vi en rigtig god dialog med forsvarets ledelse, og de er selvfølgelig forudsætningen for, at uddannelsen kan realiseres”.

Lønsum og normer – venner eller fjender?

Flemming Vinther benyttede repræsentantskabsmødet til at fastslå forholdet mellem lønsum og normer.

”Ude i jeres ende opererer man med normer. Hvis man har en norm på 130 mand i et kompagni, så skal man være 130 mand i kompagniet. Lønsum bruger man til at styre efter på centralt hold. Og da man jo ved, at alle stillinger ikke kan være fuldt besat hver dag hele året rundt, budgetter man kun med 93 procent af lønsummen. Men det er udelukkende et budgetstyringsredskab. Det er ikke noget, I skal forholde jer til lokalt. Og det skal jeres chefer heller ikke. Alle chefer skal gøre, hvad der står i deres magt for at normen er opfyldt og besat. Hvis chefen ikke vil det, så giv os et praj, så må vi hjælpe med at chefen kan forstå det”.

I den efterfølgende debat, var der opbakning til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget.

Knap 50 tillidsrepræsentanter deltog i repræsentantskabsmødet, der blev afholdt den 13. november i Kolding.