Jan Piledal-Pedersen (tv) og Michael Højland foran den ferielukkede kantine på Vordingborg Kaserne.

Ferielukket kantine giver udfordringer ved Blå Grænse

En ferielukket kantine i kombination med dårlige køkkenforhold er dråben, der nu får bægeret til at flyde over for de hjemmeværnsfolk, der er indkvarteret på Vordingborg Kaserne, mens de bevogter Blå Grænse.
12. juli 2019

44 soldater fra hjemmeværnet assisterer politiet ved Blå Grænse i Rødby og Gedser. De er skiftevis på vagt en uge ad gangen, hvor de er indkvarteret på Vordingborg Kaserne. Men kasernens kantine holder lukket i uge 28, 29 og 30. Derfor må soldaterne enten spise på restaurant i Vordingborg eller tilberede deres egen mad i interimistiske te-køkkener.

”Det er bare ikke i orden, at man vælger at lukke kantinen helt i tre uger. Og de foregående tre uger var der lukket for aftensmad. Jeg er med på, at vi er i en ferietid, men vi er stadig på vagt”, siger Michael Højland, der er tillidsrepræsentant ved Blå Grænse.

Hans kollega og arbejdsmiljørepræsentant Jan Piledal-Pedersen supplerer:

”I begyndelsen synes du måske, at det er helt fint, og ’du kan jo bare køre ned efter en pizza’. Men det går ikke syv dage om ugen. Det er både dyrt og usundt og harmonerer dårligt med, at forsvaret gerne vil have ansatte i god fysisk form. Syv dage om ugen med junkfood er en rigtig skidt idé”.

Alternativet til at spise ude er, at soldaterne tilbereder deres egen mad i de to te-køkkener, som de har adgang til ved deres lejligheder på kasernen.

"De her forhold er der ingen, der har lyst til at lave mad i. Jeg synes, det er decideret ulækkert”
Michael Højland

”Det er rum, som rengøringspersonalet fra ISS tidligere har brugt til at opbevare deres rengøringsvogn i, og de har stadig en masse rengøringsmidler opmagasineret her i rummet,” fortæller Michael Højland.

Ud over ISS’ rengøringsmidler, er køkkenenerne forsynet med et køleskab, en fryser og en mikrobølgeovn. På den rustfrie stålbordplade står et camping-kogeblus. Der er et par gryder, og servicen er enten ’lånt’ i kantinen, eller også har soldaterne taget det med hjemmefra.

”Vi har været indkvarteret i Vordingborg siden uge 26 sidste år, og noget tyder på, at vi skal være her i et godt stykke tid. Så man har haft et helt år til at få etableret et ordentligt køkken,” siger Jan Piledal-Pedersen.

”Vi vil gerne overdrage nogle gode faciliteter til stående styrke, når de overtager opgaven i februar 2020. De her forhold er der ingen, der har lyst til at lave mad i. Jeg synes, det er decideret ulækkert,” siger Michael Højland.

Bedre forhold i Sønderjylland

Hos kollegerne ved grænserne i Sønderjylland er der i dag langt bedre køkkenforhold, forklarer tillidsrepræsentant Leif Visholm. Her er soldaterne indkvarteret på Flyvestation Skrydstrup og i Søgårdlejren.

“Vi har haft akkurat de samme problemer ved Grøn Grænse. Det første år i Skrydstrup var intet på plads. Og i Søgård lignede køkkenet noget, som katten havde slæbt ind. Men vi har taget kampen. Det har taget lang tid, men i dag har vi fået bedre forhold,” siger Leif Visholm.

”Vi har været indkvarteret i Vordingborg siden uge 26 sidste år. Så man har haft et helt år til at få etableret et ordentligt køkken”
Jan Piledal-Pedersen.

Tilbage i Vordingborg har de to hjemmeværnsfolk et forslag til en relativt nem og billig på køkkenudfordringen:

”Man kan hurtigt opstille en såkaldt let-vogn, som også bruges ved byggepladserne. Den kan indrettes med ordentlige køkkenfaciliteter og spisepladser, og skal blot tilsluttes vand, el og afløb. Alt det har vi mulighed for at klare her,” siger Jan Piledal-Pedersen.

Både Jan Piledal-Pedersen og Michael Højland understreger, at de er meget stolte af det arbejde, som de udfører ved grænsen, og de mener, at hjemmeværnsfolkene gør en stor forskel.

”Forsvaret bryster sig af, at vi er så dygtige til at bistå politiet med at løse den her vigtige opgave med grænsebevogtning. Det er den skinnende forside af medaljen, men nu er det på tide, at de får gjort noget ved den rustne bagside af medaljen og bragt forholdene i orden,” slutter Jan Piledal-Pedersen.   

FES: Bedre køkkener er ikke en prioritet

HKKF har bedt FES, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, om at forholde sig til kritikken vedrørende den sommerlukkede kantine og de køkkenfaciliteter, som er stillet til rådigved for på Vordingborg Kaserne og har modtaget dette skriftlige svar:

”I maj måned blev planen for kantinens ferielukning fremlagt på et garnisonsmøde, og her var der ingen indvendinger. Derefter blev lukningen skrevet ind i garnisonens aktivitetsoversigt. Såfremt der havde været indvendinger, ville man naturligvis have taget dem til efterretning og sandsynligvis lagt en anden plan,” siger vicedirektør i FES, Senita Vaizovic, som et svar på kritikken.

”For at løse problemet for det udstationerede personel på Vordingborg Kaserne har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bedt ISS, der driver kantinen, om at finde en løsning, så det udstationerede personel kan få noget at spise,” uddyber hun.

”I forhold til køkkenfaciliteter, er det ikke et krav, at der er adgang til et fuldt indrettet køkken, indkvarterede kan anvende. Derfor er det ikke en prioritet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. FES vil gerne opfordre alle brugerne af tekøkkenet til at holde det rent og ryddeligt, så det kan anvendes i bedst mulige omfang,” slutter Senita Vaizovic.

HKKF's formand håber, at ISS finder en hurtig løsning, så kollegerne der er indkvarteret på Vordingborg Kaserne kan få ordentlig mad:

"Nu har hjemmeværnet og forsvaret haft folk indsat ved grænserne i tre år, så det kan ikke komme bag på nogen, at der er indkvarteret folk på bl.a. Vordingborg Kaserne hele sommeren. Det er fair nok, at man ikke holder kantinen åben for 22 mand, men det er selvfølgelig ikke godt nok, at man ikke har fundet en anden løsning – uanset om det så er en madvogn, at sætte en grill op eller noget tredje", siger Flemming Vinther og fortsætter:

"Jeg håber meget, at ISS finder en hurtig løsning, så kollegerne har mulighed for at få noget sundt og ordentlig mad de næste uger. Og så opfordrer jeg kraftigt til, at operationsstaben, der har ansvaret for at indsætte soldaterne, husker at få det her på plads inden næste sommerferie".

Tekst og foto: Lars Bo Axcelholm

Fakta

  • Den midlertidige grænsekontrol i Danmark blev indført 4. januar 2016.
  • Fra juni 2016 har hjemmeværnet bidraget med støtte til politiet ved grænserne i Sønderjylland samt ved Rødby og Gedser.
  • Fra den 29. september 2017 blev soldater fra hæren indsat som støtte til politiet ved grænserne.
  • Fra 1. april 2019 er hjemmeværnets bidrag til vagtholdene ved den grønne grænse nedtrappet, og hærens personel udgør nu cirka 2/3 af styrken. I 2020 bliver hjemmeværnets bidrag ved den blå grænse også reduceret.