FES' mail til chefer om at ISS øger rengøringskapaciteten

FES har den 6. juli 2020 sendt nedenstående mail til chefer, ledere om arbejdsmiljøorganisationer om Facility Management og rengøring.

Kære chefer,

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anerkender den seneste tids bekymring og frustrationerne over leverancerne ude på tjenestestederne. Derfor igangsætter vi nu en række indsatser for at styrke den daglige rengøring, de iværksatte COVID-19 tiltag og ferietidens forplejning.  

Ejendomsstyrelsen har i samarbejde med ISS iværksat, at ISS øger rengøringskapaciteten, såvel herover sommeren som for resten 2020. Dermed vil vi leve op til de aftalte rengøringsstandarder og de særlige krav til COVID-19 indsatsen. Aftalen er, at ISS tilbagekalder planlagte og gennemførte kapacitetstilpasninger på rengøring. Det betyder helt konkret, at der indsættes mere end 100 ekstra medarbejdere på vores kontrakt på rengøringsområdet. For at sikre, at denne ressourceanvendelse får størst mulig effekt, vil der ske en lokal prioritering af rengøringsindsatsen i dialog mellem vores folk på stedet og tjenestestederne.

På forplejningsområdet bliver de operative og uddannelsesmæssige aktiviteter også understøttet henover sommerferieperioden. Serviceleverancerne vil dog nødvendigvis være justeret i forhold til, at der er ferieafvikling og lav aktivitet på tjenestestederne. Der vil blive tilbudt løsninger og forplejning til alle, der har behov. I ferieperioden er det dog særligt vigtigt at gøre opmærksom på større ændringer i tilstedeværelse og arrangementer med rimeligt varsel, så vi kan understøtte opgaveløsningen bedst muligt. Hvis opgaven skal løses til tilfredshed, er det nødvendigt i tide at kende opgavens omfang. Bestil forplejning til arrangementer og særlige aktiviteter i god tid. Vores medarbejdere i Servicecenteret og ude på tjenestestederne følger udviklingen tæt og vil gøre alt for løse opgaverne bedst muligt i samarbejde med ISS.

Efter sommerferien igangsættes arbejdet med at opbygge driftsplaner for de lokale tjenestesteder. Driftsplanerne udarbejdes i et samarbejde mellem tjenestestedscheferne, vores lokale medarbejdere og ISS på lokationerne. Driftsplanerne vil blive godkendt af Ejendomsstyrelsen centralt, og I vil blive orienteret, når det sker.  Et af målene med driftsplanerne er at tilpasse leverancerne mere præcist til de lokale behov.

God og sikker kommunikation er af afgørende betydning i en sådan situationen. Vi ønsker at gå forrest med både at styrke informationsniveauet på området og den lokale dialog med jer om behov og forventninger. Det er vores forventning, at dette også vil bidrage til mere effektive serviceleverancer fremadrettet.