Flemming Vinther fratræder sin formandspost i HKKF

Flemming Vinther fratræder sin formandspost i HKKF

Forbundsbestyrelsen og Flemming Vinther har 14. januar 2020 indgået en aftale i forbindelse med Flemming Vinthers fratrædelse som formand.
15. januar 2020

Flemming Vinther fratræder som formand med øjeblikkelig virkning, men vil være tilknyttet HKKF i en tidsbegrænset periode frem til den 31. oktober 2020 som særligt kommitteret, til sikring af at den store erfaring og viden, som Flemming Vinther har vedr. HKKF og foreningen, forankres sikkert, så der fremadrettet kan drages nytte heraf.

Der skal lyde en stor tak til Flemming for hans indsats i HKKF som formand, og bestyrelsen ser frem til at få lejlighed til at udnytte den overleverede erfaring og viden i det videre arbejde til gavn for forbundets medlemmer.

I forbindelse med sin fratrædelse siger Flemming Vinther:

Efter mange tanker hen over julen må jeg konstatere, at den bedste løsning er, at HKKF inden den kommende kongres og overenskomstforhandlingerne får god tid til at etablere sig med en ny formand.

Jeg har haft 23 fantastiske år i HKKF, og foreningen og ikke mindst dens medlemmer vil altid have en særlig plads i mit hjerte. Jeg er derfor glad for, at jeg i forbindelse med min fratrædelse som formand, og inden jeg ikke længere er en del af HKKF, får mulighed for at give mine erfaringer og min viden videre til næstformand Kurt Brantner som særligt kommitteret for denne.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 16. marts 2020.

Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16. marts 2020, med henblik på konstituering af ny forbundsformand.

Forbundsbestyrelsen indstiller enstemmigt Tom Block Larsen til posten som forbundsformand.

Forbundsbestyrelsen ser fremad

Flemmings beslutning om at trække sig fra posten kommer efter en periode, hvor der som bekendt har været uro i forbundsbestyrelsen, og hvor der i november 2019 blev udtrykt mistillid til Flemming og som følge heraf indkaldt til en ekstraordinær kongres.

Dette mistillidsvotum blev dog trukket tilbage i begyndelsen af december 2019 og den ekstraordinære kongres aflyst. Det var en samlet bestyrelse, der havde en fælles opfattelse af, at uroen var bilagt.

Efter jul har vi desværre måtte konstatere, at det ikke er muligt at betræde en fælles vej, som vil give den nødvendige ro. Derfor er vurderingen, at det optimale er, at Flemming fratræder nu, således at HKKF har den nødvendige tid og ro inden den kommende kongres og overenskomstforhandlingerne til at etablere sig med en ny formand.

Dialogmøder frem mod repræsentantskabsmøde

Vi er i forbundsbestyrelsen opmærksomme på, at den seneste tids turbulens i HKKF’s øverste ledelse har skabt uro hos medlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere.  Vi er bevidste om, at Flemmings fratræden kan rejse nye spørgsmål.  

Vi er i bestyrelsen klar til at tage dialogen og svare på jeres spørgsmål – og bestyrelsens medlemmer er klar til at deltage i medlemsmøder frem mod det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, lige som der bliver lejlighed til at møde Tom Block Larsen på klub- og medlemsmøder i tiden frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Datoer for disse medlemsmøder vil blive offentliggjort, så snart vi har fået dem på plads.

En stærk stemme for dig

Det er vigtigt for os i Forbundsbestyrelsen at understrege, at HKKF ikke skifter kurs eller mister indflydelse fra den ene dag til den anden, fordi Flemming fratræder.

HKKF’s fagpolitiske målsætninger, som kongressen og bestyrelsen har vedtaget, står uforandret ved magt. Vi er overbevist om, at HKKF kan opretholde sin indflydelse og fortsat sikrer en stærk og målrettet varetagelse af vores medlemmers interesser.

Nu ser en samlet bestyrelse frem til at lægge uroen bag os, sådan at vi kan komme tilbage til kerneopgaverne, nemlig at være en stærk stemme for medlemmerne.

København, 15. 1. 2020

Forbundsbestyrelsen

Kurt Almestrand                 Jan Lings                             Henrik Bording                   Finn Falck

Henrik Holm                       Tom Block Larsen               Michael Høy Nedergaard

Kurt Brantner                     Morten Ravnsbæk Olsen    Jørgen C. Pedersen

Lillan Knærkegaard