Forsvaret undersøger fælles artilleri-køb med Norge

Anskaffelse af nyt artilleri er igen sendt i udbud. Samtidig undersøges mulighederne for at købe ind sammen med det norske forsvar. Uanset hvilken vej, der vælges, skal det nye artilleri være leveret i 2018.
18. december 2015

Et halvt år efter forligskredsen besluttede at aflyse det igangværende indkøb af nyt artilleri, er processen nu startet forfra. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har netop sendt nyt udbudsmateriale ud, og samtidig er man gået i gang med at undersøge, om der kan etableres et samarbejde med det norske forsvar.

Det kan blive en tysker

Norge skal ligesom Danmark have nyt artilleri til afløsning for de gamle M109, og de norske krav er stort set identiske med de danske, oplyser chefkonsulent Bent Bech, der er projektchef for artillerianskaffelsen i FMI.

I den norske udbudsrunde er fire artillerisystemer blevet prækvalificeret og skal testes i januar-februar 2016. Repræsentanter for det danske forsvar får adgang til at være med i dele af testen og får efterfølgende fuld adgang til den samlede testrapport.

De fire systemer er det sydkoreanske K9 Thunder og det franske CAESAR, som også begge var med i opløbet i den danske udbudsrunde. Desuden har nordmændene prækvalificeret tyske Panzerhaubitze 2000 og M109G fra Schweiz. M109G.

Levering i 2018

I foråret 2016 vil FMI tage stilling til, hvilken vej der skal arbejdes videre – om det skal være et selvstændigt dansk udbud, eller om det skal være et fælles indkøb med Norge.

Men uanset hvilket spor der vælges, skal kontrakten underskrives i 2017, og det nye artilleri skal være leveret i 2018. Dermed bliver der tale om en forsinkelse på omkring et år i forhold til den oprindelige proces, hvor målet var en leverance inden udgangen af 2017.

Politisk røre om israelsk leverandør

Da politikerne i april 2015 valgte at aflyse det igangværende udbud af nyt artilleri, satte de samtidig en proces i stå, der havde været i gang i tre år. Udbuddet var ellers så langt fremme, at FMI i december 2014 havde afleveret en indstilling om at anskaffe det israelske artillerisystem Soltam Atmos.

Indstillingen vakte politisk røre, da to af partierne i forligskredsen – SF og Radikale - ikke ønsker at handle med det israelske firma Elbit, som beskyldes for at overtræde international lov.

Og i april 2015 valgte politikerne så helt at aflyse de planlagte indkøb, fordi forsvaret skulle skaffe penge til reparation af en EH101-helikopter, der var styrtet ned i Afghanistan. Reparationen blev anslået til at koste omkring 125 mio. kr., som skulle findes et andet sted på forsvarsbudgettet. Forligskredsen bad i stedet forsvaret om at undersøge mulighederne for at låne eller leje artilleri i stedet for at købe nyt.

Det viste sig umuligt at låne eller leje artilleri, og på den baggrund besluttede politikerne i november 2015 at starte forfra med en ny udbudsproces.