Honnør

Forsvarsavisen er blevet til magasinet Honnør. Men er nissen så flyttet med?

I december udkom første udgave af forsvarets nye medarbejdermagasin, Honnør. Ifølge talsperson oberst Susanne Lund er målet at kaste Forsvarsavisens topstyrede image af sig. Der er dog delte meninger om, hvor godt det indtil videre er lykkedes.
21. december 2020

Af Emil Arenholt Mosekjær

Længe var det lige så sikkert som regn i Oksbøl, at forsvarets ansatte fra tid til anden fik Forsvarsavisen ind ad brevsprækken. Medarbejderbladet, der i daglig soldatertale ofte gik under navnet 'Pravda' med henvisning til propagandaavisen for det sovjetiske kommunistparti.

Sidste år besluttede Forsvarskommandoen dog, at der skulle nye boller på suppen. Og efter et år uden et fysisk blad modtog forsvarets ansatte i december Honnør med posten.

Det er ikke kun titlen på forsiden, der er ny. Modsat sin forgænger udgives den nye dreng klassen som et magasin i A4-format, ligesom du kender det fra andre blade nede i kiosken.

Men hvad er så tankerne bag dette layoutmæssige stillingsskifte? Og hvorfor er der overhovedet behov for et fysisk magasin i 2020?

"Der var mange holdninger til Forsvarsavisen. Alt for mange så det blot som et kommunikationsrør for ledelsen, deraf øgenavnet Pravda. Derfor ville vi skabe et fælles magasin for forsvarets ansatte, der var mindre 'top-down' i sit udtryk," fortæller oberst Susanne Lund, der er chef for Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling.

"I første omgang var det meningen, at det kun skulle udkomme digitalt. Men efter en dialog med flere parter besluttede vi, at der stadig godt kunne være marked for et fysisk magasin. Så nu kører vi en forsøgsordning med tre udgivelser for at se, hvad responsen er," fortsætter hun.

Sammenhold på tværs af forsvaret
I løbet af 2020 fandt derfor et større udviklingsarbejde sted, hvor alt fra det visuelle udtryk, indholdet, og selve titlen på det nye blad skulle besluttes. Dette er sket i samarbejde med eksterne aktører, der blev hyret ind for at bistå med arbejdet.

Selvom det ikke er samtlige ansatte i forsvaret, der er blevet spurgt til råds, har der ligeledes været udsendt spørgeskemaer for at finde ud af, hvad brugerne efterspørger. På baggrund af dette besluttede de sig for bladets hovedskudsretning:

"Honnør skal være et forum, hvor der fortælles historier fra soldaternes dagligdag. Dermed vil vi skabe større sammenhold på tværs af de mange forskellige faggrupper, og ikke mindst en stolthed over at være ansat i forsvaret" siger Susanne Lund.

Hun tilføjer, at man vil have "så få chefer som muligt med i bladet". Dermed vil man undgå, at Forsvarsavisens topstyrede rygte flytter med. Spørgsmålet er dog, om det allerede er for sent.

I en jævnt kritisk anmeldelse på netmediet Olfi.dk skrev chefredaktør Peter Ernstved Rasmussen, at Honnør roligt kan overtaget Pravda-øgenavnet fra sin forgænger.

Han peger især på fraværet af historier, der tager fat i nogle af de senere års møgsager - samt de problemer med fastholdelse, dårlige arbejdsforhold og uacceptable forhold ude på tjenestestederne, som forsvarets ansatte mærker i dagligdagen.

"Efter et annus horribilis (yderst ringe år, red.) virker det som om, at Honnørs redaktion er kommet til at sætte mundbindet for øjnene. Man kunne måske have forventet bare en enkelt historie, som gav en lille smule perspektiv indefra på bare en enkelt af alle møgsagerne," skrev Peter Ernstved Rasmussen blandt andet.

Ikke en platform for selvkritik
Susanne Lund mener dog ikke nødvendigvis, at den slags selvkritik står i opgavebeskrivelsen for et medarbejderblad, der i øvrigt kun udkommer 2-3 gange om året. Især ikke når de kritiske historier allerede findes så mange andre steder i mediebilledet.

"Der er så mange gode historier om professionalisme, sammenhold og diversitet derude, som vi langt hellere vil fortælle. For vi må hjertens gerne kunne diskutere svære ting forsvaret, men det behøver ikke altid foregå offentligt. Det kan i stedet finde sted på vores interne kommunikationskanal, Forsvarsinfo", siger hun.

Hvad med problemerne med eksempelvis ISS, som fylder meget i både medierne og soldaternes dagligdag. Bør bladet ikke anerkende, at de findes?

"Jo, det kan man godt sige. Omvendt kan jeg igen spørge, om det lige er i Honnør, at den debat skal ske, når den i forvejen finder sted både på Forsvarsinfo og i medierne? Forsvarets ansatte har meget forskellige udgangspunkter, og det er vigtigt for os, at Honnør ikke bliver et sted, hvor vi sidder og peger fingre ad hinanden".

Men risikerer I ikke, at soldaterne bliver irriterede over bladet, hvis den tegner et glansbillede af forsvaret, de ikke genkender fra hverdagen?

"Men må vi ikke bare lave et magasin, der handler om stoltheden ved at være soldat? Altså hvis der er et stort ønske om, at vi tager flere svære emner op, kan det sagtens være, at vi gør det i de næste blade. I så fald er det dog fordi, at forsvarets ansatte efterspørger det, ikke fordi Peter Ernstved Rasmussen gør," svarer Susanne Lund.

Hvor ofte gør man overhovedet honnør?
Når du samler et fysisk magasin op, vil du som noget af det første blive mødt med selve titlen, som derfor ikke er helt uvæsentlig. Og en stor del af udviklingsarbejdet med det nye blad har da også kredset om at finde det helt rette navn.

Ifølge Susanne Lund har der været en 30-40 mulige kandidater oppe at vende, inden man valgte Honnør. For navnet skulle kunne repræsentere alle de forskellige dele af forsvaret - fra kontorhjælperen til kampsoldaten - hvilket var lidt af en udfordring.

"Oprindeligt var vi glade for 'Najne Nul', indtil vi fandt ud af, at søværnet ikke bruger udtrykket i deres radiokommunikation. Det at gøre honnør er til gengæld noget, som alle soldater kender til, og layoutmæssigt ser ordet desuden flot ud på en forside," siger hun.

Mit første indryk var faktisk, at navnet både var ufrivilligt komisk og egentlig også lidt gammeldags. For soldater gør jo stort set aldrig honnør nu om dage. Som gammel konstabel repræsenterer det desuden en handling, jeg skal gøre for folk, der er højere oppe i systemet. Så for mig personligt signalerer navnet faktisk det 'top-down'-image, som I ellers gerne ville undgå med det nye blad.

"Jamen det er da godt at høre, og det understreger jo blot vores forskellige udgangspunkter! For selvom jeg er officer, forventer jeg ikke, at folk gør honnør for mig. I stedet forbinder jeg det med noget, vi alle er fælles om at gøre for Dannebrog, og som jeg selv føler stolthed ved. Men det er da en god pointe, som jeg næsten tror, vi skal tage fat i, når vi laver det næste blad," siger Susanne Lund.

Fakta

Magasinet Honnør

  • Oplag: 26.000
  • Udkommer: tre gange årligt
  • Udgives af: Forsvarskommandoen
  • Ansvarshavende redaktør: generalløjtnant Kenneth Pedersen, chef for Forsvarsstaben
  • Daglig redaktør: Emma Kirketerp
  • Kontakt til redaktionen: magasinet@mil.dk