Forsvarschef i skudlinjen

Hvorfor vil forsvaret ikke honorere kolleger, der yder støtte til politiet? Hvorfor forebygger forsvaret ikke dårligt arbejdsmiljø? Hvad synes chefen om konstablernes løn? Det var blot tre af spørgsmålene, da HKKFs tillidsrepræsentanter mødtes med forsvarschefen den 14. november.
14. december 2017

”Jeg vil gerne appellere til, at I opfordrer jeres kolleger til at tale med mig og vores andre chefer om, hvordan tingene er”.

Sådan rundede forsvarschef Bjørn Bisserup af, efter at han i en time havde svaret på spørgsmål fra HKKFs tillidsrepræsentanter. Og chefen benyttede også lejligheden til selv at bede om input fra HKKFerne:

”Jeg kan stadig læse om den manglende tillid mellem ledelse og forsvaret. Jeg er ikke enig i, at man ikke må sige tingene, som de er. Jeg er ikke enig i, at det skader ens karriere. Jeg vil opfordre jer til at sige det, når I oplever, at vi som ledelse svigter tilliden, og jeg vil gerne have et bud på, hvad jeg kan gøre for at rette op på den mistillid”.

Forsvarschefen fik ikke bare et, men mange bud på hvad mistilliden skyldes. Men først til spørgsmålene fra tillidsrepræsentanterne selv, hvor især spørgsmålet om honorering til kollegerne, der yder støtte til politiet, fyldte.

Du siger, at i din optik krydser vi en bro med bevæbnede soldater i gaderne. Hvorfor siger forsvaret så, at det har vi lavet hele tiden, og det skal vi ikke have noget for? Og hvorfor kan arbejdsgiveren ikke med det samme se, at hvis man bliver slået ihjel, skal man have den store erstatning?

Når jeg siger, det er en ny opgave, så er det, at vi står bevæbnet ved Krystalgade. Lønnen tager vi et andet sted (forhandling med FPS, red.). I forhold til erstatning er jeg sådan set enig. Der bør erstatningen være den samme som politiets, og jeg mener, at politiet er omfattet af den særlige erstatningsordning.

Der er i hvert fald 160 mand, der gerne vil vide, hvorfor de ikke får et tillæg for en ny opgave, hvor deres hverdag bliver vendt op og ned?

Det kan jeg ikke svare på. Jeg går ud fra, at der er en forhandling i gang.

Forhandlingen er slut, og I sagde nej. Du spurgte, hvorfor tilliden mangler – det gør den, fordi forsvaret ikke kan planlægge og ikke behandle deres folk ordentligt. Folk blev hevet af kurser og fik at vide fredag, at de skulle stille mandag, fordi de var på opgaven med støtte til politiet.

Hvis vi ikke er gode nok til at planlægge, så må vi gøre det bedre. Jeg har besøgt holdet fra Livgarden, da de var under uddannelse, og der var stemningen relativt god. Det er ikke det samme, som at der ikke er nogen, der kan opleve, det er dårligt planlagt, men jeg synes ikke, jeg oplevede det, som du siger det.

Når der kommer en general og spørger, om du er glad, så siger du ja. Jeg står her i dag som tillidsmand og har beskyttelse. Jeg synes, du skal prøve at besøge dem i civil og høre, hvad de synes om opgaven.

Hvad synes du om en erhvervsuddannelse for konstabler?

Hvis vi gerne vil have konstabler i fremtiden, så er det klart, at de også skal have noget med, når man forlader forsvaret. Vores ambition er sammenfaldende med HKKFs. Vi er blevet enige om at give os et år til at undersøge mulighederne i forbindelse med en erhvervsuddannelse, som forhåbentlig tilgodeser det, som HKKF gerne vil, og som forsvaret gerne vil. Den situation, vi har for konstabelgruppen, er ikke tilfredsstillende.

Man siger, at grunden til, at forsvaret får midler tilført langsomt, er for at vi kan tilpasse. Jeg føler, at vi allerede nu begynder at bruge personellet - vi øger bidrag til Estland, Irak og Afghanistan. Passer det så med, at mål og midler hænger sammen?

Mål og midler hænger ikke sammen alle steder. De 841 millioner, vi mangler, skal komme fra budgetanalyserne. Det kan de ikke i 2018, fordi effektiviseringerne først skal gennemføres. Derfor bliver man nødt til at tage nogle af de nye penge. Så du har ret i, at vi har en udfordring i 2018 - men en overkommelig udfordring.

Alle de penge, der bliver tilført, bruger vi til flere soldater og mere materiel. Så kan man spørge: ’Hvad så med det, der i forvejen har svært ved at hænge sammen?’ Svaret er, at når vi nu får løst udfordringer med udgifter til PTSD, terrorbekæmpelse og så videre, så skal vi ikke længere finde dem i vores daglige budget. Så vi skulle gerne kunne mærke en bedre balance - måske ikke i 2018, men så i 2019 og i hvert fald i 2020 og derudad.

I de sidste mange forlig har man brugt samarbejdsudvalgene som en skraldespand. Hvordan vil du klæde dine chefer på, så de kan bruges ordentligt?

Jeg gør, hvad jeg kan for at inddrage samarbejdsudvalg. Uanset at man ikke altid er enige, så fortjener det at blive diskuteret og drøftet, så alle synspunkter bliver hørt. Flemming (HKKFs formand, red.) og jeg er ved gud ikke altid enige, men vi tager diskussionen. Det er også en ambition, I bør have.

I forhold til administrative fællesskaber, hvem skal så taste arbejdstid og bestille forsyninger, når SAP forsvinder fra underafdelingerne?

Med SAP har du en pointe. Der er en udfordring. Med administrative fællesskaber er vores holdninger, at man ikke fjerne det hele fra underafdelingerne.

I forhold til mistillid bruger vi en masse tid på at få de ting, vi har aftalt. Det skaber også mistillid, at man skal kæmpe for at få det, man har ret til.

Chefernes evne til at kende bestemmelser har vi også drøftet i samarbejdsudvalget. De aftaler, vi laver, skal selvsagt overholdes. Nogle siger, at vi altid tolker til arbejdsgivers fordel, når der er grænsetilfælde. Det må vi se på. Og vi må sikre os, at cheferne er bekendt med reglerne. Det bliver et indsatsområde.

Ny løn fungerer ad h… til. Vi bruger meget tid på at udmønte få midler. Synes du, at ny løn understøtter hverdagen?

Ny Løn er nok blevet en proces, der skal overstås. Og derfor bliver det ikke oplevet tilfredsstillende hos hverken ledelse eller medarbejdere.

Kollegerne synes, de har latterlig lav løn, samtidig med at man har fjernet en masse goder som muligheden for at dyrke idræt. Hvad synes du om det?

Jeg tror, man skal være forsigtig med, hvordan man måler det op. Lønnen som soldat i dag er langt bedre, end den var for 20 år siden – også sammenlignet med andre samfundsgrupper. I sidste ende er det et spørgsmål om, hvorvidt den løn, man er blevet enige om, er nok til, at man vil påtage sig opgaven.

Idrætten er ikke fjernet. Hvis en chef ønsker, I dyrker idræt, så er han velkommen. Vi fjernede den mulighed, at man dyrkede idræt fra 14-16, og så var der overarbejde fra 16-18. Jeg er ikke af den opfattelse, at det er forbudt at dyrke idræt i forsvaret. Men vi prioriterer kerneopgaven.

Regeringen vil have flere værnepligtige – er det et ønske fra forsvaret?

Vi har ikke et stort ønske om et voldsomt stort antal værnepligtige. Lad os først diskutere, hvad vi skal bruge dem til. Hvis alt er indsat uden for Danmark, skal vi kunne passe infrastruktur og så videre herhjemme, og det bliver værnepligtige, der gør det. Nogen vil sige, at det kommer aldrig til at ske, men hele ideen ved at vise, at man både kan være ude og passe på det derhjemme, er at afskrække fra, at det sker.

Hvorfor er det først, når Arbejdstilsynet har givet påbud, at der sker noget med problemer med arbejdsmiljøet? Forsvaret har overhovedet ikke kutyme for at være forbyggende. Chefen siger, at han ikke har pengene – så bliver det noget bøvl mellem myndigheder, og så sker der ikke noget.

Jeg vil tage din pointe om de forskellige myndigheder med hjem, og jeg erkender, at der er nogle steder, hvor det ikke er godt nok. Jeg er helt enig i, at vi skal gøre noget for at have et ordentligt arbejdsmiljø, og at det går for langsomt. Det er højt prioriteret, når vi planlægger bygnings- og anlægsarbejde.

Hvor er troværdigheden i alle de beredskaber, soldater er på?

I forhold til opgaverne i København nedlagde vi en række andre beredskaber. Det er ikke det samme, som at man ikke kan stå i to beredskaber samtidigt. Når man aktiverer et af dem, så falder det andet bort.

Forsvarschefen præciserer:

I forbindelse med godkendelse af artiklen her, er forsvarschef Bjørn Bisserup kommet med en uddybende udtalelse om honorerering til politiet:

Forsvaret har støttet politiet gennem mange år. I denne opgave er der tale om soldateropgaver, som eksempelvis vagt, bevogtning og transport, som soldaterne er uddannede til. Opgaverne ligger derfor inden for de rammer, som de eksisterende overenskomster dækker. Når det er sagt, så skal en eventuel forbedring af lønvilkår som udgangspunkt aftales i forbindelse med overenskomstforhandlinger.