åbent brev til fc

Forsvarschefen giver ikke svar på soldaternes spørgsmål

Forsvarschefen har nu svaret på det åbne brev fra 335 soldater indsat som støtte til politiet, som han modtog den 14. december. Men chefens svar løser hverken soldaternes krav om honorering, erstatningsordning eller hædring af kolleger, hvis de bliver dræbt, mens de løser de terrorrelaterede opgaver, lyder det fra en af de tillidsrepræsentanter, der afleverede soldaternes brev, og fra HKKFs formand.
30. januar 2018

”Jeg er ikke imponeret. Jeg synes ikke, forsvarschefens svar viser, at der er sket noget. Det er kun hans holdninger. Jeg tror, kollegerne vil sige: Det var, hvad vi havde forventet. De har ikke stor tillid til forsvarets ledelse”.

Sådan siger Michael Høy Nedergaard, efter forsvarschefen har svaret på det åbne brev, Michael var med til at aflevere på vegne af 335 kolleger i december.

I brevet kræver soldaterne, der er indsat som støtte for politiet, honorering for at løse en helt ny og terrorrelateret opgave samt erstatningsordning og hædring, hvis en kollega bliver dræbt under tjenesten. Svaret fra forsvarschef Bjørn Bisserup skuffer Michael Høy Nedergaard:

”Han henviser spørgsmålet om honorering til overenskomsten. Men vi er ikke interesseret i at vente på overenskomstforhandlingerne. Man kan forhandle alle mulige andre tillæg – så sent som i dag kom der et til opgaven med Frontex. Hvorfor så ikke få det her på plads? Han skriver også, at han er enig i spørgsmålet om erstatning. Hvorfor er det så ikke sat i værk? Med hensyn til at hædre dræbte kolleger, så har vi mange gange prøvet, at forsvaret siger og skriver en hel masse, og så sker der ingenting. For mig er det tomme tønder”.

Heller ikke HKKFs formand Flemming Vinther er imponeret over forsvarschefens svar:

”Jeg ved ikke, hvad forsvarschefen har brugt den måned, der er gået til. Der er intet nyt i hans svar til medarbejderne. Man kan sige, at brevet er udtryk for, at han har lyttet, men ikke handlet eller forholdt sig til soldaternes bekymringer og krav”.

Du kan læse hele brevet fra forsvarschefen og fra soldaterne i faktaboksen nedenfor. Her er de vigtigste uddrag og HKKFs reaktion.

Honorering uafklaret

Til soldaternes krav om, at de vil have honorering for at løse en ny type terrorrelaterede opgaver, svarer forsvarschefen:

”På baggrund af jeres henvendelse vil honorering for bevogtningsopgaven blive taget op i overenskomstforhandlingerne”.

Til det siger Flemming Vinther:

”Forsvarschefen skyder spørgsmålet til hjørne hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som meget belejligt snart skal forhandle overenskomst med HKKF. Men hvad mener soldaternes chef? Hvad er hans behov i forhold til at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere til opgaven? Og hvad ville svaret have været, hvis der var tre år til overenskomstforhandlingerne? Jeg synes, han slipper meget nemt om det spørgsmål”.

Erstatningsforhold uafklaret

I deres brev efterspørger soldaterne en erstatningsordning, hvis en kollega bliver dræbt, så de efterladte er sikret samme vilkår, som gælder ved udsendelse til INTOPS. Til det skriver forsvarschefen:

”Jeg deler jeres bekymring vedrørende erstatningsforhold… Forsvarsministeriet vil derfor fremlægge et aktstykke om anvendelse af Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning, så den særlige méngodtgørelse dækker vores soldater… hvis de kommer til skade som følge af terror, drabsforsøg m.v.”.

Flemming Vinther forstår ikke, hvorfor aktstykket ikke er fremsat endnu. HKKF rejste kravet om, at soldaterne skal være dækket af samme erstatningsordning som under udsendelse til INTOPS, længe før første hold blev indsat i Danmark:

”Jeg fatter ikke, at erstatningsordningen ikke er på plads endnu. Det er ikke rimeligt overfor de kolleger, der lige nu løser opgaven uden med sikkerhed at kunne fortælle deres pårørende, hvad der sker, hvis de bliver dræbt under tjeneste”, siger Flemming Vinther og fortsætter:

”Jeg forstår slet ikke, hvad man venter på, hvis alle er enige om, at soldaterne skal være dækket? Det er da sympatisk, at forsvarschefen deler soldaternes bekymring. Men det ændrer jo ikke på, at medlemmerne vil se handling. Skulle det værste ske, kan deres efterladte ikke bruge fine ord og hensigtserklæringer til ret meget”.

Hædring af faldne uafklaret

Endelig efterspørger soldaterne i deres brev, at en kollega som bliver dræbt i tjenesten med terrorrelaterede opgaver vil blive optaget på monumentet på Kastellet. Til det svarer forsvarschefen: ”Jeg forstår godt ønsket om, at faldne hædres”. Og han fortsætter:

”Imidlertid er monumentet i Kastellet for Danmarks internationale indsats siden 1948. ..Monumentet er derfor ikke det rette sted i denne sammenhæng. Men jeg kan forsikre jer om, at hvis nogen af vores soldater ulykkeligvis falder under national tjeneste som følge af en fjendtlig handling, så vil de synligt blive hædret og æret”.

Flemming Vinther tror ikke, at det svar tilfredsstiller medlemmerne:

”Forsvarschefen ’forsikrer’ vores medlemmer om, at man nok skal finde en måde at hædre soldaterne på. Men han forholder sig jo ikke til hvordan. Jeg forstår godt, at soldaterne kræver, at deres chef har styr på, hvad der sker, hvis en af dem skulle blive dræbt under en opgave i forbindelse med terror. Men det har chefen ingen svar på. Hverken når det gælder erstatning eller hædring af en dræbt kollega. Det er simpelthen ikke godt nok. Jeg tror, at mange vil opfatte det, som at forsvarschefen måske nok har lyttet, men ikke forstået, hvor vigtige de spørgsmål er for soldaten og de pårørende”.

Hvad så nu?

Flemming Vinther har allerede bedt forsvarschefen om et møde for at drøfte hans svar. Derudover arbejder HKKF videre på at få arbejdsgiver til at forholde sig til medarbejdernes krav:

”HKKF er selvfølgelig klar til at drøfte honorering i forbindelse med overenskomstforhandlinger, og vi må jo læse forsvarschefens svar sådan, at det er arbejdsgiversiden, som nu tager emnet med til bordet. Vi synes ikke, der er nogen grund til at vente så længe, men vi er klar til forhandlingerne, så snart forsvaret er”, konstaterer Flemming Vinther og fortsætter:

”Vi fortsætter med at presse på for at få en afklaring af erstatningsforholdene. Både i forhold til den særlige godtgørelse og i forhold til aktstykke 425. Og vi har rejst ønsket om at få dræbte kolleger hædret på Kastellet overfor komiteen for monumentet. Kan det ikke lade sig gøre at hædre kolleger der, vil vi have et konkret svar på, hvad man så vil gøre. Vi er kommet med vores forslag. Forsvarschefen er hidtil kun kommet med fine forsikringer. Vores medlemmer har krav på et klart svar”.