Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

Forsvarsforlig og budgetanalyser

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen forventes at præsentere regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig onsdag den 9. oktober. HKKF ser frem til at få at vide, hvad der menes med ’et substantielt løft’.
09. oktober 2017

HKKF kender endnu ikke regeringens udspil til nyt forsvarsforlig, men vi kender de budgetanalyser, politikerne har bedt forsvaret lave. Her var den bundne opgave at pege på besparelser for mindst en milliard.

HKKF har fulgt arbejdet i en følgegruppe, vel vidende at det er forsvaret og konsulenterne bag analyserne, som beslutter indholdet, og det er politikerne, der beslutter, om forslagene gennemføres:

”Budgetanalyserne er ikke en facitliste, men en analyse af muligheder for og konsekvenser af besparelser. Og det er naivt at tro, at det ikke får konsekvenser, hvis politikerne vælger at spare en milliard. Processen i følgegruppen har været lukket men god, og nogle af de værste spareforslag er pillet ud. Det ændrer dog ikke på, at der stadig er forslag, HKKF advarer kraftigt imod”, siger HKKFs formand Flemming Vinther.  

Flere penge?

Budgetanalyserne tegner ikke hele billedet af fremtidens forsvar. Politikerne har også talt om, at tilføre flere penge. Det lyder jo godt, men resultatet afhænger af, hvordan pengene bruges, siger Flemming Vinther:

”Hvis nye penge bruges på ting, der ikke tilfører robusthed, og politikerne samtidig påfører nye opgaver, så vil det ikke styrke, men svække forsvaret. Og Danmark har brug for et stærkere forsvar, som ikke bare kan løse opgaverne professionelt, ligesom vi gør det i dag, men også kan gøre det i længere tid”.

Flemming Vinther glæder sig til, at der kommer et konkret udspil:

”Det har været et langt forløb med mange rygter: Skal regimenter og kaserner lukkes? Skal der fyres medarbejdere? Det er jo ikke bare tal i et excel-ark. Det handler om mennesker. Derfor blev jeg også gal, da to politikere i TV Avisen undsagde budgetanalysen, dagen efter den var lækket. Helt ærligt: det er politikerne, der har besluttet, at analysen skal laves. Så må de også have mod nok til at behandle den seriøst”.

Intet i de informationer, HKKF har på nuværende tidspunkt peger på, at der skal lukkes regimenter eller kaserner. Det tegner til, at forsvaret får lidt flere penge i 2018, flere i 2019 osv., og at dele af budgetanalysen bliver gennemført med start af effektiviseringerne i 2018.

”Vi kan få et forlig, der tilfører forsvaret penge over en femårig periode, men hvor medarbejderne 1. januar 2018 møder ind til besparelser. Hidtil har vi haft en meget lukket proces. Nu må det snart være tid til, at forsvarsministeren fremlægger sine planer og fortæller, hvad han mener med et substantielt løft, og hvad det skal bruges til”, siger Flemming Vinther.

Budgetanalyser

HKKF har fulgt arbejdet med budgetanalyser i en følgegruppe. Arbejdet var underlagt fortrolighed, men da internetmediet olfi.dk den 6. september offentliggjorde analyserne, valgte HKKF at kommenterer dem. Her er seks af analysernes forslag i kort form. Find hele budgetanalysen på olfi.dk.

Nej til løndumping

Analysen foreslår, at værnepligten forlænges til seks måneder for et antal værnepligtige, som kan overtage driftsopgaver som bevogtning fra fastansatte soldater. At frivillige fra hjemmeværnet overtager dele af søværnets farvandsovervågning. Og at stillinger i søværnet og flyvevåbenet gøres ufaglærte.

HKKF mener: Alle tre forslag bør forkastet. Det er statslig løndumping, når driftsopgaver flyttes fra fastansatte til værnepligtige eller frivillige alene for at spare løn. Og det er både uklogt og usympatisk, hvis de to andre værn skal tvinges til at gentage hærens nummer med at fjerne kravet om faglærte kompetencer alene for at spare løn.

Kan blive dyrt at spare på administration

Et forslag går på at spare på administration ved at samle og centralisere administrative opgaver.

HKKF mener: Medlemmer oplever allerede problemer med ikke at få de rette tillæg, at arbejdstid ikke registreres korrekt, og at øvrige vilkår ikke lever op til aftaler og regler. De problemer frygter HKKF stiger, hvis der spares yderligere på administration med øget mistrivsel som følge.

Ny struktur

En stor post i budgetanalyserne er nytænkning af strukturen i Værnsfælles Forsvarskommando. Det indeholder bl.a. sammenlægning af værnenes taktiske stabe og kommandoer, at udviklingsvirksomhed og støtteopgaver centraliseres, at udviklingspotentiale i tjenestegrenscentre begrænses til det netop tilstrækkelige og øget brug af ’on-the-job træning’.

HKKF mener: Det giver mening at se på stabsstrukturen i VFK. For HKKF er det afgørende, at øget sidemandsoplæring (on-the-job training) og ændringer af struktur for tjenestegrenscentrene ikke går ud over fagligheden. Fx kræver sidemandsoplæring, at der faktisk er en kollega, som har tid og viden at lære fra sig.

Militært personel til militære opgaver

Analyserne foreslår at ændre en række stillinger fra militære til civile, fordi de civile har flere ’effektive arbejdstimer’, da de jo ikke skal vedligeholde militære færdigheder. I sin nuværende form koncentrerer analysen sig om områder i flyvevåbenet og i søværnet.

HKKF mener: Det er en farlig vej at gå, fordi en civil mekaniker fx ikke kan løse samme opgaver i en mission som en militær.

Fra outsourcing til insourcing

Inden for Værnsfælles Transportkapacitet foreslår analysen, at flere opgaver skal løses af forsvaret selv frem for at udliciteres.

HKKF mener: Selvfølgelig skal forsvaret selv løse opgaven, når det er billigere. Forslaget er i øvrigt et eksempel på, at gode ideer opstår ude i enhederne. Ideen kommer fra en HKKF-tillidsrepræsentant fra Tung og Svær Transport, og så har forsvaret arbejdet videre med det.

Alt det løse

En række forslag vil finde besparelser ved at stramme op på forskellige vilkår, fx ved at indskærpe brug af forsvarets etablissementer, skære i tv-pakker, begrænse brug af kontorartikler m.v.

Det mener HKKF: HKKF advarer mod tiltag, som i regnearket ser fine ud, men som i hverdagen ikke gør nogen økonomisk forskel, men tværtimod skaber yderligere mistrivsel. Er det fx umagen værd først at tvinge folk til at overnatte på forsvarets etablissementer for dernæst at spare småbeløb ved at fjerne tv-pakken på værelset?