Uddannelsen til konstabel vil fremover få papir på, at deres uddannelse kan bruges civilt. Her ses danske soldater på en fodpatrulje udenfor FOB Armadillo i Afghanistan

Forsvarsministeren vil give konstabler papir på deres uddannelse: ”Vi kan ganske enkelt ikke være andet bekendt”

I modsætning til officerer og befalingsmænd har konstabler ikke kunnet bruge deres uddannelse på det civile jobmarked. Det vil forsvarsminister Trine Bramsen (S) nu lave om på. HKKF glæder sig over beslutningen.
12. oktober 2020

Af Erik Holm

Efter flere års usikkerhed kan konstablerne se frem til få papir på deres uddannelse, når de forlader forsvaret. Det fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S), som nu vil gøre konstabeluddannelsen til en erhvervsrettet uddannelse.

“Vi mangler fortsat at give konstabler papir på deres kunnen. Såfremt de forlader forsvaret, går de i dag ud gennem døren som ufaglærte, og det skal der nu laves om på,” siger Trine Bramsen.

Hun fortsætter:

“Vi har et fælles ønske om, at en uddannelse som konstabel i forsvaret skal tælle som en faglært uddannelse. Vi kan ganske enkelt ikke være bekendt, at vi fortsat anser en forsvarsansættelse som konstabel som ufaglært arbejde”.

De senere år er der blevet arbejdet for, at forsvarets lederuddannelser kommer i bedre samklang med det øvrige uddannelsessystem, fortæller ministeren. Eksempelvis er officersuddannelsen blevet en diplomuddannelse, og dele af befalingsmandsuddannelsen er nu en akademiuddannelse.

Konstablerne mangler
Modsat disse faggrupper har konstablerne dog indtil nu måttet kigge langt efter samme rettigheder. Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) har ellers i flere omgange presset på for at etablere en erhvervsrettet uddannelse, og de fik i august 2017 udarbejdet et notatet af eksperter, der viste, hvordan sådan en uddannelse kunne tilrettelægges.

Fungerende formand for HKKF, Kurt Brantner, glæder sig derfor over, at ministeren nu kommer med politisk opbakning til sagen.

“Konstabelgruppen er den eneste gruppe i forsvaret, som ikke har noget at falde tilbage på. I dag er det jo sådan, at soldaterne overhovedet ikke har mulighed for at kompetenceudvikle sig. Det får de med en erhvervsrettet uddannelse,” siger Kurt Brantner.

Han peger på, at soldaterne løser opgaver inden for så forskellige fagområder som it, ingeniørtropper, mekanikere, elektrikere, logisk, kontor, kommunikation og meget andet.

“Det vigtigste er dog, at selve soldateruddannelsen nu endelig bliver anerkendt og kan bruges i flere sammenhænge. Det gør det væsentligt nemmere for soldaten at skifte spor”, lyder det fra Brantner.

”Vi har kun de unge til låns”
Grundlaget for at kompetenceudvikle sig som konstabel forsvandt med K35-kontrakten, der blandt andet gjorde det muligt at optjene op til tre års uddannelse med fuld løn.

“I dag har soldaterne intet med, når de går ud i det civile liv. Det er skidt for fastholdelsen, for det problem lurer de unge hurtigt. En erhvervsrettet uddannelse vil betyde, at de har noget med, når de kommer ud på den anden side af hegnet,” siger Kurt Brantner:

“Vi har jo kun de unge til låns. Vi kan jo ikke bare overlade dem til samfundet igen uden noget som helst i bagagen. Det kan ministeren nu se, og jeg er glad for, at hun sender et klart signal, så vi får løst problemet.” fortsætter han. 

Kurt Brantner forventer, at der nu bliver sat gang i arbejdet i forsvaret, så der målrettet kan findes en løsning på, hvordan uddannelsen helt konkret skal etableres - måske allerede om et år eller to. 

“Polerne mødes nu. Hærkommandoen støtter vores ide om at skabe erhvervsrettet uddannelse og nu også ministeren. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at det ikke også bliver til noget,” siger han.

Trine Bramsen mener, at det er vigtigt, at forsvaret følger med tiden. Ikke mindst når det kommer til medarbejdernes kompetencer og det forhold, at de skal kunne bruge deres uddannelse andre steder i samfundet. Uddannelserne i forsvaret er helt unikke og giver stærke forudsætninger for at kunne løse opgaver i såvel forsvaret som i det civile.

“Nogle grene af forsvaret er lettere at gøre til en faglært uddannelse. Andre er mere komplicerede. Det ændrer ikke på, at vi skal gå i gang. At være konstabel i det danske forsvar er en stærk uddannelse. Det skal vi som samfund anerkende – også på papiret,” lyder det fra ministeren, som tilføjer:

“Jeg ser frem til at gå i gang med arbejdet i tæt dialog med forsvaret og HKKF”.