Fortsat problemer med Tidsstyringssystemet

Der er stadig udfordringer med Tidsstyringssystemet – og derfor opfordrer HKKF til, at du fortsat husker at notere din faktiske arbejdstid.
04. marts 2020

Der er flere medlemmer og tillidsrepræsentanter, der har henvendt sig til HKKF, efter de i sidste uge modtog deres tidsinfolister.

Det viser sig, at tidsinfolisterne viser en samlet opgørelse for hele perioden fra 1. oktober 2019 – 31. januar 2020, hvilket betyder, at det er meget vanskeligt at følge sin arbejdstidsopgørelse, og dermed kontrollere om det er det rigtige resultat, man får tilsendt.

HKKF er i løbende dialog med Forsvarets Personalestyrelse, FPS, om de udsendte tidsinfolister, og HKKF har tilkendegivet, at det er nødvendigt, at der fremsendes tidsinfolister, der er opgjort måned for måned.

På den måde kan hver medarbejder følge opgørelsen over de timer, han eller hun har arbejdet, ligesom den enkelte medarbejder skal kunne følge opgørelsen af timer mv. både ved kvartalsskiftet september/oktober og årsafslutningen af 2019.

”Situationen er selvfølgelig ikke acceptabel,” siger HKKF’s fungerende formand Kurt Brantner, der samtidig understreger vigtigheden af, at det er forsvaret selv, der får løst udfordringen med Tidsstyringssystemet.

”Det er vigtigt, at FPS bruger den fornødne tid til at få løst problemet ordentligt, så soldaterne ikke kommer til at opleve halve løsninger,” siger Kurt Brantner.

Han opfordrer samtidig medlemmerne til fortsat at notere deres faktiske arbejdstid, så man kan sammenligne med de opgørelser, man modtager af forsvaret.